16 listopada ponownie wybierzemy władze samorządowe na 4-letnią kadencję. Głosowanie jest w istocie aktem udzielenie pełnomocnictwa. Każdy wyborca może wskazać po jednej osobie, która będzie głosującego reprezentować w Radzie Dzielnicy, Radzie Warszawy i Sejmiku Mazowieckim. Ponadto każdy wyborca będzie mógł oddać głos na kandydata na Prezydenta Warszawy.

Cisza przed burzą

Przewidziane w ordynacji progi wymuszają uwzględnienie w głosowaniu preferencji pozostałych mieszkańców. Głos niecelny oznacza, że wyborca nie będzie miał w Radzie Dzielnicy żadnego przedstawiciela lub, że nie będzie reprezentowany w sposób zgodny z jego oczekiwaniami. Do trafnego głosowania nie wystarczy więc sformułowanie własnej oceny, trzeba także ocenić szansę kandydatów, uwzględniając preferencje innych mieszkańców. Problem ten ma szczególnie istotne znaczenie w wyborach do Rady Dzielnicy Włochy w których dochodzi do krzyżowania się sympatii partyjnych i personalnych.

 • Stosunkowo najprostszą sytuację mają wyborcy Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Jest niemal pewne, że każde z tych ugrupowań otrzyma mandaty we wszystkich okręgach - także do Rady Dzielnicy. Głos na każde z tych ugrupowań zostanie więc uwzględniony w rozdziale mandatów.
 • Znacznie trudniejszy problem stoi przed elektoratem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który nie zdołał zarejestrować listy w okręgu II, natomiast w okręgu I zarejestrował minimalną listę osób, najwyraźniej uproszonych tylko o formalne kandydowanie. W efekcie SLD, kandydując faktycznie tylko w jednym okręgu, może nie przekroczyć progu 5% w skali całej Dzielnicy. Gdyby to się nawet udało (szansa oscyluje wokół 50%) SLD być może zdoła przekroczyć kolejny próg i otrzymać mandat w okręgu III (Wysokie Okęcie) - nie może natomiast otrzymać mandatu w okręgu II i nieprawdopodobne jest, żeby taki mandat uzyskało w okręgu I (Nowe i Stare Włochy). Sytuacja tej partii sprowadza się więc do tego, że jeśli zdoła przekroczyć próg 5% to być może zdoła także uzyskać mandat na terenie Wysokiego Okęcia.
 • Odmienny problem mają kandydaci Kongresu Nowej Prawicy. Listy tego ugrupowania raczej przekroczą próg 5% w całej Dzielnicy, wydaje się jednak że w żadnym okręgu nie zdołają uzyskać mandatu.
 • Niezwykle trudne do przewidzenia są wyniki głosowania na listy trzech komitetów lokalnych, których poparcie jest przede wszystkim sumą popularności kandydatów ubiegających się o mandaty z tych list. Przewidywania komplikuje dodatkowo fakt, że np. na listach Wspólnoty figurują kandydaci-widma zbierający po 30 głosów od sąsiadów w zamian za rozmaite nagrody od kierownictwa komitetu (w przypadku WDW - zazwyczaj chodzi o przydział mieszkania komunalnego).

  Największa zagadkę stanowi wynik głosowania w okręgu I (Nowe i Stare Włochy), w którym po wewnętrznej dintojrze usunięto z list WDW dwóch znanych radnych. Kandydaci nie dość dyspozycyjni zostali zastąpieni przez grupę zakładników burmistrza Kowaliszyna, na których kierownictwo Wspólnoty ma "haki" w postaci przydzielonego mieszkania lub etatu samorządowego, sprezentowanego kandydatowi lub jego rodzinie. Trudno sobie wyobrazić, żeby po uzyskaniu mandatu radnego tacy kandydaci reprezentowali kogokolwiek poza swoimi dobroczyńcami i szefami. Wiadomo jednak, że głosy wyborców wynikają w większej mierze z emocji niż wyrozumowania więc nie byłbym zdziwiony gdyby Rada dzielnicy po wyborach w jeszcze większym stopniu stała się teatrem marionetek.
W wyborach do Rady Warszawy 7- mandatowy okręg wyborczy obejmuje dzielnicę Włochy, Ursus i Bemowo. Najprawdopodobniej 4 mandaty otrzyma lista Platformy Obywatelskiej a 2 mandaty lista Prawa i Sprawiedliwości. Siódmy mandat przypadnie raczej kandydatowi Platformy Obywatelskiej, choć szansę ma także lista SLD. (Jedynym kandydatem z Włoch jest Izabela Chmielewska na liście PO.)
W wyborach do Sejmiku Mazowieckiego 6-mandatowy okręg obejmuje Włochy, Ursus, Bemowo, Ochotę, Wolę, Żoliborz i Bielany. Najprawdopodobniej 3 mandaty otrzyma lista Platformy Obywatelskiej, a 2 mandaty lista Prawa i Sprawiedliwości. Także 6-ty mandat wyborcy raczej przyznają kandydatowi Platformy Obywatelskiej ale szanse ma także kandydat Prawa i Sprawiedliwości.

Wszystko wskazuje na to, że Prezydentem Warszawy zostanie ponownie Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zagadką jest tylko czy dojdzie do tego w pierwszej czy w drugiej turze głosowania, do której dostać może się także Jacek Sasin (PiS, Wołomin).

[Skomentuj]

 1. Strona www.wlochy.waw.pl publikowana jest przez Klub Miłośników Włoch.
 2. Każdy może umieszczać na stronie www.wlochy.waw.pl swoje artykuły, jeśli tożsamość autora będzie znana administracji tej strony i jeśli autor nie narusza swoją publikacją obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych innych osób.
 3. Publikacje naruszające obowiązujące prawo lub bezprawnie naruszające dobra osobiste innych osób będą usuwane bezzwłocznie po zawiadomieniu administratora tej strony na adres webmaster@wlochy.waw.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 8628418.
 4. Ponadto administracja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej publikacji bez wyjaśnienia.
 5. Przez fakt publikacji na tej stronie autor wyraża zgodę na zrekompensowanie wszelkich skutków swojej publikacji wydawcy tej strony oraz zrzeka się majątkowych praw autorskich w zakresie obejmującym publikację na tej stronie.