Kolejna sesja Rady Dzielnicy Włochy - jak zwykle - obfitowała w podejrzane decyzje i tragikomiczne sceny. W pierwszej kolejności radni zajęli się zaopiniowaniem planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starych Włoch na północ od ulicy Chrobrego. Mimo całkowitej zgody, co do negatywnej oceny projektu planu, doszło do dwugodzinnego zamieszania wokół uzasadnienia projektu. Na początku obrad okazało się bowiem, że przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury radny Roman Gembarzewski (WDW) nie przygotował wniosku z projektami poprawek uchwały, które nota bene zostały wcześniej przegłosowane przez tę Komisję. W trakcie zarządzonej 15 minutowej przerwy przewodniczący Gembarzewski na przemian wpatrywał się w blat stołu i oddawał plotkom. W efekcie po 20 minutach przerwy Rada stała dokładnie w tym samym punkcie co przed przerwą.

Wobec uporczywej bierności przewodniczącego Komisji, Rada zajęła się obszerną poprawką zaproponowaną przez radnego Juliusza Kostrzewskiego (na podstawie protokołów Komisji) oraz jedną poprawką niżej podpisanego. Niestety, zamiast przystąpić natychmiast do głosowania Rada spędziła godzinę czasu, głównie na wyjaśnianiu zasad procedowania precyzyjnie opisanych w Statucie Dzielnicy.

Ostatecznie przegłosowana została poprawka radnego Kostrzewskiego (PiS) zawierająca m.in. dziwny zapis, na podstawie którego jeden z włochowskich developerów może uzyskać olbrzymie odszkodowanie za kupioną przez siebie działkę przy ulicy Batalionu Włochy. Podejrzana hojność radnych głosujących "za" daje się - być może - wyjaśnić dopiero w świetle faktu, że zapis ten przegłosowany został pierwotnie przez Komisję Budżetu i Infrastruktury, na czele której - zapewne przypadkowo - stoi też włochowski developer z WDW.

Następnie Rada pozytywnie oceniła stawianie na terenach A2.4 i A2.5 budynków o wysokości do 20 metrów i zabetonowanie powierzchni tych działek w 80%. W praktyce oznacza to, że na zielonych terenach znajdujących się między torami kolejowymi (na granicy Nowych i Starych Włoch) PKP będą mogły postawić fabrykę. Oczywiście zakład produkcyjny będzie mógł także zbudować każdy, kto kupi od PKP te grunty. Za betonowaniem trawników i dopuszczeniem budowy fabryki we Włochach zagłosowali zgodnie wszyscy radni PiS/WDW, w tym także radni Janusz W. i Christian M. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że radni PiS reklamujący się sloganem "Willa Włochy" przy każdej możliwej okazji zapewniają wyborców jak bardzo chcieliby zachować dawny charakter Włoch - Miasta Ogrodu. I jednocześnie od kilkunastu lat w głosowaniach konsekwentnie popierają likwidację terenów zielonych i stawianie wysokich budynków we Włochach. W ten sposób harmonijnie łączą duchowe dostarczanie wyborcom rajskich wizji oraz materialne utrzymywanie z developerami solidnych kontaktów biznesowych.

Po uporaniu się z projektem planu zagospodarowania przestrzennego Rada przystąpiła do wprowadzania zmian w budżecie Dzielnicy. Koalicja PiS/WDW przegłosowała m.in. zabranie 400 tysięcy złotych z budżetu na rozbudowę i remonty Szkoły Podstawowej przy ulicy Cietrzewia. Przeciwko uchwale nie zagłosowała żadna z licznych radnych-nauczycielek zasiadających w Komisji Oświaty - najwyraźniej dobre wyniki szkoły są solą w oku konkurencji. Przypomnieć należy, że Szkoła Podstawowa nr 94 od lat cierpi na brak sal lekcyjnych i hali sportowej. Dzieci muszą uczyć się w zatłoczonych pomieszczeniach, a zajęcia kończyły się nawet o godzinie 17ej - prowadzone więc były w systemie dwuzmianowym. Zabranie z budżetu rozbudowy Szkoły tak znacznej kwoty bezterminowo oddala możliwość całkowitej naprawy sytuacji, ponieważ władze samorządowe wybrane 16 listopada b.r. mogą kierować się innymi przesłankami przy rozdzielaniu pieniędzy w budżecie Włoch.

Warto w tym miejscu odnotować, że przez całą obecną kadencję koalicja PiS/WDW konsekwentnie zabiera także pieniądze z budżetu bieżących wydatków Szkoły Podstawowej przy Cietrzewia i przekazuje je szkołom podstawowym na Okęciu. Tego typu skandaliczne działania popierają - na szkodę własnych wyborców - m.in. radni Janusz W. i Christian M., wybrani w okręgach obejmujących Stare i Nowe Włochy.

  1. Strona www.wlochy.waw.pl publikowana jest przez Klub Miłośników Włoch.
  2. Każdy może umieszczać na stronie www.wlochy.waw.pl swoje artykuły, jeśli tożsamość autora będzie znana administracji tej strony i jeśli autor nie narusza swoją publikacją obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych innych osób.
  3. Publikacje naruszające obowiązujące prawo lub bezprawnie naruszające dobra osobiste innych osób będą usuwane bezzwłocznie po zawiadomieniu administratora tej strony na adres webmaster@wlochy.waw.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 8628418.
  4. Ponadto administracja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej publikacji bez wyjaśnienia.
  5. Przez fakt publikacji na tej stronie autor wyraża zgodę na zrekompensowanie wszelkich skutków swojej publikacji wydawcy tej strony oraz zrzeka się majątkowych praw autorskich w zakresie obejmującym publikację na tej stronie.