Od 1 sierpnia przez trzy lata śmieci uznane za "odpady komunalne" wywozić będzie z Włoch Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Opłata za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie. Nie ma konieczności wypowiadania lub zawierania nowych umów ani składania deklaracji, o ile sytuacja właściciela nieruchomości nie uległa zmianie. Zmienione zostają zasady segregowania śmieci: od 1 sierpnia odpady należy umieszczać w workach o kolorze czerwonym, zielonym oraz czarnym.

W czerwonym worku/pojemniku znaleźć się powinny: suchy papier i tektura, butelki plastikowe oraz inne opakowania wykonane z plastiku, kartonu (m.in. po sokach i mleku), drewna, styropianu a także puszki i drobny złom. Do tego worka nie wrzucamy: tłustego i zabrudzonego papieru (po maśle, margarynie czy twarogu), tapet, odpadów higienicznych (wacików, podpasek, pieluch), gumy, opakowań nie opróżnionych, opakowań po aerozolach, środkach chwastobójczych czy owadobójczych, sprzętu AGD.

W zielonym worku/pojemniku zbieramy butelki i słoiki po napojach i żywności oraz szklane opakowania po kosmetykach. Powinny być niepotłuczone i pozbawione metalowych i plastikowych zamknięć (nakrętek czy kapsli). Do tego worka nie wrzucamy: porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp, reflektorów, szkła stołowego, okularowego, żaroodpornego, luster samochodowych i okiennych.

Wszystkie pozostałe odpady komunalne zbieramy do czarnego worka/pojemnika. Nie wrzucamy do niego: odpadów niebezpiecznych (przeterminowanych leków, farb, olejów), opakowań po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lamp, świetlówek, baterii, akumulatorów), sprzętu AGD i RTF, komputerów, odpadów wielkogabarytowych (mebli, wykładzin, dywanów, materacy, wózków).

Odpady zielone (trawa, liście) będą odbierane spod domów od maja do listopada w każdym tygodniu między sobotą a poniedziałkiem. Duże śmieci (szafki, stoły, krzesła, sofy, kanapy, dywany, wózki, szyby, materace itp) odbierane będą co najmniej raz na cztery tygodnie. Odpady remontowe nie są odpadami komunalnymi jednak - przykładowo - uszkodzona umywalka czy sedes powinny zostać odebrane przez MPO w ramach odbioru tzw. "gabarytów" (dużych śmieci). Tzw. "elektrośmieci" można przekazywać bezpłatnie firmie wynajętej przez m. st. Warszawę. Punkty zbierania funkcjonować będą w każdą sobotę między godziną 1000 a 1400 przy pl. Czerwca 1976 1 oraz przy al. Krakowskiej 244/248.

M. st. Warszawa - za pośrednictwem MPO - wyposaży każdą nieruchomość w odpowiedni pojemnik, o ile wcześniej pojemnik nie został już ustawiony przez MPO, Lekaro czy SITĘ. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymają pojemniki na odpady zmieszane o objętości 120 l lub 240 l. Każdy pojemnik zostanie oznaczony logo MPO i wyposażony w chip. Właściciele prowadzący segregację otrzymają także zielone i czerwone worki.

Najpóźniej 24 lipca MPO opublikuje harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych adresów. Jeśli pojemnik przechowywany będzie na terenie zamkniętym właściciel może udostępnić MPO klucze/kody/piloty umożliwiające wejście na teren pozostawiając je w Punkcie Obsługi Klienta, np. przy ulicy Sosnkowskiego 4. W przeciwnym wypadku należy wystawić pojemniki i worki z odpadami przed posesję. Pracownicy MPO bez upoważnienia właściciela nie będą wchodzić na teren nieruchomości. Odbiór odpadów odbywać się będzie między godziną 6 a 22.

Zlecenie m. st. Warszawy nakłada na MPO obowiązek odbierania odpadów nie rzadziej niż przyjęto w uchwale Rady Warszawy:

1. zabudowa jednorodzinna:

a. odpady zmieszane (czarne worki/pojemniki): co najmniej raz na dwa tygodnie,
b. odpady suche z czerwonych i zielonych worków/pojemników: co najmniej raz na cztery tygodnie.

2. zabudowa wielorodzinna:

a. odpady zmieszane (czarne worki/pojemniki): co najmniej dwa razy w tygodniu,
b. odpady z czerwonego worka/pojemnika: co najmniej raz na tydzień,
c. odpady z zielonego worka/pojemnika:  co najmniej raz na cztery tygodnie.

 REKLAMACJE

Co robić w razie ciągłego przepełnienia pojemników lub gdy MPO nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań? Zgodnie z zawartą umową MPO ma obowiązek odbierać odpady komunalne w taki sposób, by nie dochodziło do przepełnienia pojemników. W przypadku domów jednorodzinnych firma ma w takiej sytuacji obowiązek zwiększenia objętości pojemnika ze 120 l na 240 l. Jeśli to nie rozwiąże problemu - MPO musi zwiększyć częstotliwość odbioru. Wszelkie skargi i reklamacje należy zgłaszać na infolinię Urzędu m. st. Warszawy telefon: 19115 lub przez formularz na stronie miasta.


 OPŁATY

Opłaty i zasady ich wnoszenia nie ulegają zmianie i nadal pozostawiają mieszkańcom nieco swobody interpretacyjnej.

Za odbiór śmieci segregowanych warszawiacy mieszkający w domach wielorodzinnych płacą:

 • w przypadku gospodarstw domowych liczących jedną osobę: 10 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 19 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy osoby: 28 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących cztery lub więcej osób: 37 zł.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:

 • w przypadku osób mieszkających samotnie: 12 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 23 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy osoby: 34 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących cztery lub więcej osób: 45 zł.

Właściciele domów jednorodzinnych uiszczają comiesięczną opłatę za odbiór posegregowanych odpadów według następujących stawek:

 • w przypadku osób mieszkających samotnie: 30 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 45 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 60 zł.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:

 • w przypadku osób mieszkających samotnie: 36 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 54 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 72 zł.

W przypadku domów jednorodzinnych, gdzie wyodrębnione są dwa lokale: ich właściciele składają oddzielne deklaracje i płacą połowę stawki podstawowej. W takiej sytuacji miesięczna opłata za odbiór odpadów posegregowanych wynosi:

 • przypadku osób mieszkających samotnie: 15 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 23 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 30 zł.

Natomiast jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:

 • w przypadku osób mieszkających samotnie: 18 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 27 zł,
 • w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 36 zł.

Stawki opłat za wywóz odpadów dla przedsiębiorców, instytucji itp.:

Za jednorazowe opróżnienie pojemnika śmieci posegregowanych o pojemności 120 l przedsiębiorcy płacą 15 zł. Za odbiór 240 l śmieci zbieranych w sposób selektywny stawka wynosi 19 zł, za 660 l - 37 zł, za 770 l - 40 zł, za 1100 l - 45 zł. Jednorazowe opróżnienie pojemnika śmieci zbieranych selektywnie o pojemności 3 500 l kosztuje 152 zł. Każde dodatkowe rozpoczęte 1000 l do odebrania powiększy opłatę o 40 zł. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosi: 21 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów, 27 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów, 52 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 660 litrów, 56 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 770 litrów, 63 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów, 213 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 3500 litrów, powiększone o 50 zł za każde kolejne rozpoczęte 1000 litrów pojemności pojemnika.

Opłaty należy dokonywać standardowo do 28 dnia każdego miesiąca. Każda osoba składająca deklarację w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy otrzymuje swój indywidualny numer rachunku bankowego na który będzie wnosić opłaty. Wpłat można również dokonywać na rachunek ogólny, dedykowany dla danej dzielnicy. Płatności można regulować przelewem, gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych.                                             

 1. Strona www.wlochy.waw.pl publikowana jest przez Klub Miłośników Włoch.
 2. Każdy może umieszczać na stronie www.wlochy.waw.pl swoje artykuły, jeśli tożsamość autora będzie znana administracji tej strony i jeśli autor nie narusza swoją publikacją obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych innych osób.
 3. Publikacje naruszające obowiązujące prawo lub bezprawnie naruszające dobra osobiste innych osób będą usuwane bezzwłocznie po zawiadomieniu administratora tej strony na adres webmaster@wlochy.waw.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 8628418.
 4. Ponadto administracja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej publikacji bez wyjaśnienia.
 5. Przez fakt publikacji na tej stronie autor wyraża zgodę na zrekompensowanie wszelkich skutków swojej publikacji wydawcy tej strony oraz zrzeka się majątkowych praw autorskich w zakresie obejmującym publikację na tej stronie.