Najpóźniej 30 czerwca każdy mieszkaniec Warszawy może uczestniczyć w wyborze projektów budżetu partycypacyjnego, które będą realizowane w roku 2015. Kwoty oddane do dyspozycji mieszkańcom stanowią znikomy procent budżetu miasta, jednakże mogą przyczynić się do naprawy jakiegoś fragmentu sfery pozostającej w kompetencji władz samorządowych. W praktyce w głosowaniu może brać udział każda osoba podająca się za mieszkańca Warszawy - w tym także dzieci i obywatele państw obcych. Zainteresowane osoby muszą przede wszystkim wybrać dzielnicę i obszar do głosowania. Następnie spośród zgłoszonych projektów poprzeć można co najwyżej 5. Głosowanie  przez Internet wymaga posłużenia się adresem emailowym.

Dzielnica Włochy podzielona została na Nowe Włochy, Stare Włochy, Niskie Okęcie i Wysokie Okęcie. Na każdy obszar przeznaczone zostało 136.656,50 złotych. Po zakończeniu głosowania komputery dla każdego obszaru powtarzać będą - aż do wyczerpania listy projektów - procedurę wybierania najpopularniejszego projektu, a następnie usuwania wszystkich projektów, których koszt przekracza kwotę pozostałą po odjęciu kosztu projektów już uwzględnionych.

Przy takiej metodzie wyłaniania zwycięskich projektów optymalnym sposobem głosowania jest poparcie 5 projektów, o ile nie uważamy, że co najwyżej 4 projekty są znacznie lepsze niż wszystkie pozostałe. W takiej sytuacji należy poprzeć tylko projekty uznane za znacznie lepsze.

Dla Nowych Włoch zgłoszono 39, a dla Starych Włoch 20 propozycji. Ponieważ adresowane są do różnych grup mieszkańców nie da się poddać je zobiektywizowanej ocenie - każdy głosujący musi samodzielnie rozważyć czy konkretny projekt uważa za dobry z punktu widzenia interesu mieszkańców lub własnych potrzeb. Wśród wielu interesujących idei znalazły się jednak także ewidentne pomyłki, koncepcje nieprzemyślane lub - co gorsza - zmierzające do innego celu niż autorzy oficjalnie deklarują.

Projekty dla Nowych Włoch - głosowanie

Projekt 4: [Kosze na psie odchody] Część mieszkańców pozbywa się odchodów wyprowadzając (a czasem nawet wypuszczając!) psy na ulicę. Dzięki temu nie muszą sprzątać własnego ogródka, domu czy mieszkania. Oczywiste jest, że osoby stosujące ten racjonalizatorski pomysł nie udadzą się kilometr dalej do specjalnego kosza, ani nie zadadzą sobie trudu wyprawy do dystrybutora pojemników na odpadki.

Projekt 11: [Dokumentacja projektowa drogi dla rowerów wzdłuż Chrościckiego] Efektem projektu będzie tylko stosik papierów. Dziesiątki tego rodzaju dokumentów produkuje się w Urzędzie Dzielnicy Włochy a następnie - po kilku latach - wyrzuca do śmieci. Idea budzi także zasadnicze wątpliwości. Drogę dla rowerów wzdłuż ulicy Chrościckiego można zbudować wyłącznie kosztem trawników, drzew i krzewów. Tymczasem w ciągu ostatnich kilkunastu lat radni ze stowarzyszenia "Willa Włochy" doprowadzili do tak drastycznego zmniejszenia powierzchni terenów zielonych we Włochach, że najwyższy czas rozważyć możliwości ograniczenia tempa procesu betonowania Włoch.

Projekt 12: [Twój komin - mój oddech] Wydaje się mocno wątpliwe czy akcja "uświadamiająca" może zastąpić działania Straży Miejskiej. Nieliczni właściciele nieruchomości ogrzewający domy spalaniem śmieci działają pod wpływem przymusu ekonomicznego spowodowanego opodatkowaniem energii na walkę z "globalnym ociepleniem". Żadna pogadanka nie przekona człowieka, który nie ma pieniędzy, do zakupu droższego opału. Autorom inicjatywy należałoby raczej doradzić upowszechnienie nazwisk posłów, którzy zagłosowali za narzuceniem drastycznych podatków na gaz, koks i węgiel. Można także rozważyć reklamę pieców dwukomorowych.

Projekt 14: [Wi-Fi w Parku Kombatantów] Pomysł całkowicie absurdalny, w rzeczywistości zapewne zmierzający do zasilenia pieniędzmi publicznymi firmy informatycznej "zaprzyjaźnionej" z Zarządem Dzielnicy. W całych Włochach, w tym także w Parku Kombatantów już można korzystać z bezpłatnego dostępu do sieci Internet.

Projekt 15: [Wystawa zdjęć pt. "Ciemne oblicze Jasnego Domu"] Sama idea upamiętniania ofiar sowieckiego terroru zasługuje na poparcie. Jednakże główne komunistyczne katownie znajdowały się przy ulicy Cienistej 14 i 16 oraz Globusowej 26, a nie w budynku przy ulicy Świerszcza 2. Autor projektu uchylił się od wyjaśnienia tej niekonsekwencji. Wydaje się, że projekt raczej zmierza do dyskretnego wsparcia prywatnej nieruchomości niż do upamiętnienia ofiar NKWD.

Projekt 21: [Lustro drogowe ul. Łuczek/Chrościckiego] Jak łatwo sprawdzić - widoczność na skrzyżowaniu nie jest niczym przesłonięta więc lustro w tym miejscu jest oczywiście zbędne.

Projekt 37: [Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół] Intencja autorów projektu zasługuje na poparcie ale sposób jej realizacji jest nieracjonalny. Rada Warszawy zakazała hodowli pszczół na terenie miasta - rzekomo ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Tymczasem z budżetu miasta miałaby zostać sfinansowana hodowla bardziej agresywnych os. Cel wskazany w uzasadnieniu projektu można łatwo osiągnąć ograniczając zakaz hodowli pszczół. W szczególności nie ma powodu, żeby zabraniać stawiania uli na dachach wysokich budynków.

Projekty dla Starych Włoch - głosowanie

Projekt 3: [Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół] (Por. uwagi do projektu 37 dla Nowych Włoch).

Projekt 5: [Dystrybutory zestawów jednorazowych na psie odchody] (Por. uwagi do projektu 4 dla Nowych Włoch)

Projekt 9: [Ogólnodostępny samoobsługowy kort tenisowy] Projekt zasługuje na rozważenie. Problem w tym, że władze Włoch już sfinansowały budowę kortów tenisowych na stadionie przy ulicy Rybnickiej. Korty te - wraz z całym stadionem - zostały następnie bezpłatnie przejęte przez grupę prywatnych osób (w tym oczywiście radnych koalicji PiS/WDW) przy pomocy sztuczki prawnej zbliżonej do "modelu biznesowego" prywatyzacji Potrzebnej 9. Należałoby więc raczej rozważyć zlecenie kancelarii adwokackiej podjęcia próby odzyskania miejskich kortów zamiast budowanie nowych, które - w razie kolejnego zwycięstwa PiS/WDW - zapewne znów zostaną "sprywatyzowane". Radni PiS/WDW oczywiście nie zaakceptują  takiego wydatku w budżecie ale - być może - dałoby się go przegłosować w budżecie partycypacyjnym.

  1. Strona www.wlochy.waw.pl publikowana jest przez Klub Miłośników Włoch.
  2. Każdy może umieszczać na stronie www.wlochy.waw.pl swoje artykuły, jeśli tożsamość autora będzie znana administracji tej strony i jeśli autor nie narusza swoją publikacją obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych innych osób.
  3. Publikacje naruszające obowiązujące prawo lub bezprawnie naruszające dobra osobiste innych osób będą usuwane bezzwłocznie po zawiadomieniu administratora tej strony na adres webmaster@wlochy.waw.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 8628418.
  4. Ponadto administracja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej publikacji bez wyjaśnienia.
  5. Przez fakt publikacji na tej stronie autor wyraża zgodę na zrekompensowanie wszelkich skutków swojej publikacji wydawcy tej strony oraz zrzeka się majątkowych praw autorskich w zakresie obejmującym publikację na tej stronie.