Tabela zawiera listę uporządkowanych projektów (od najtańszych do najdroższych), które mieszkańcy Starych Włoch będą mogli poprzeć w głosowaniu prowadzonym od 20 do 30 czerwca b.r. Spośród projektów na ogólną sumę 582 129 złotych wyłonione zostaną do realizacji projekty za co najwyżej 136 656,5 złotych. W zależności od rozkładu poparcia mieszkańców zrealizowane więc zostanie co najmniej jeden projekt ale nie więcej niż 12-ie. Każdy mieszkaniec Starych Włoch będzie mógł oddać głos na co najwyżej 5 projektów.

 

Nr Nazwa Opis Koszt Miejsce wykonania
86 Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar. Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o życiu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków, które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich różnorodność - zbudujmy dla nich miejsca, gdzie będą mogły się rozmnażać. Dajmy im szansę! 672,00 ulice: Pana Tadeusza, Zbocze, Cietrzewia, Chylońska, Dojazdowa
20 Czasopisma dla Czytelni Naukowej nr IV Zaprenumerowanie większej ilości tytułów czasopism do Czytelni Naukowej nr VI 3 338,00 Czytelnia Naukowa przy ul. Chrościckiego 2
121 Budowa fragmentu chodnika przy wjeździe na osiedlu "Floryda" od Al. Jerozolimskich Wypełnienie 15-metrowej "dziur" w chodniku występującej przy skręcie z drogi biegnącej wzdłuż Al.. Jerozolimskich na wysokości osiedla "Floryda" (adres: Al.. Jerozolimskie 192-198). Niedawny remont skrzyżowania nie przyniósł uzupełnienia wyrwy w chodnik, jako że brakuje 15m znajduje się na prywatnej działce. Za zgodą właściciela projekt ma przynieść udogodnienie dla pieszych kierujących się na osiedla (mieszkańców, odwiedzających itd.). 4 000,00 Al.. Jerozolimskie 192
57 Gliniane korzenie - cykliczne warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne to bezpłatne, wspólne działanie odbiorców w różnym wieku: singli i rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych oraz tych wszystkich bardziej lub mniej sprawnych manualnie. Projekt pozwala uczestniczyć w procesie tworzenia od surowej gliny po gotowy efekt ceramicznego "dzieła". Uczestnicy poznają podstawowe techniki formowania, zdobienia i wypalania gliny. Mają też okazję do integracji podczas koncertu i pikników ceramicznych. 7 550,00 DK Włochy - przy ul. Chrobrego 27
83 Słupy ogłoszeniowe dla mieszkańców Ustawienie słupów ogłoszeniowych. Słupy odegrałyby dwojaką rolę: narzędzia wzajemnej komunikacji i czynnika porządkującego 9 900,00 ul. Popularna: 1 przy poczcie, 2. koło kościoła, 3. pomiędzy Naukową i Czereśniową
44 Teatralna Scena Talentów - cykl spotkań teatralnych Teatralna Scena Talentów to cykl spotkań poświęconych najciekawszym osiągnięciom teatrów niezależnych, działających poza głównym, zawodowym nurtem. W ramach projektu prezentować się będą najciekawsze grupy teatralne, których dorobek artystyczny doceniono na najważniejszych ogólnopolskich przeglądach i festiwalach. 12 000,00 DK Włochy - przy ul. Chrobrego 27
58 Festyn Rodzinny Impreza rekreacyjno - kulturalna mająca na celu integrację mieszkańców poprzez wspólną zabawę, konkurencje sportowe dla dzieci i dorosłych. Inne propozycje to np.. Występy na scenie, loteria fantowa, kiermasz odzieży, polowa kawiarenka z domowym ciastem, chlebek ze smalcem, mogą uatrakcyjnić to przedsięwzięcie i pomóc zebrać pieniądze na dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Termin to czerwiec każdego roku. 12 000,00 Popularna 46 - przy kościele pw. MB Saletyńskiej
101 Język hiszpański dla klas 4-6 SP 94 Współcześnie ważne jest aby młodzi ludzie dysponowali znajomością kilku języków obcych. Język hiszpański to jeden z najpopularniejszych i jest to także jeden z języków Unii Europejskiej. 12 240,00 Szkoła 94
98 Zajęcia sportowe dla Mieszkańców Zorganizowanie bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców 15 000,00 Stare Włochy
107 Dystrybutory zestawów jednorazowych na psie odchody Montaż dystrybutorów na jednorazowe zestawy do sprzątania przez mieszkańców psich odchodów na Starych Włochach (15 szt.) 15 500,00 Stawy Cietrzewia, ul. Naukowa
106 Festyn na Forcie Włochy Impreza rozrywkowa zorganizowana na terenie Fortu V Włochy, w tym koncert, prezentacja zabytkowych pojazdów i inne atrakcje 20 000,00 Fort Włochy
79 Ukwiecenie okolic dwora PKP Warszawa Włochy Ukwiecenie zdewastowanej centralnej przestrzeni publicznej jaką jest okolica dworca PKP Warszawa Włochy. Projekt Zawiera nasadzenia kwiatów w gruncie, powieszenie donic kwiatowych na słupach latarni, nasadzenia tradycyjnych dla Włoch bzów i jaśminów. 21 000,00 rejon ulic Chrobrego/ Popularna przed dworcem PKP Warszawa Włochy
100 Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów SP 94 Zorganizowanie zajęć i warsztatów socjoterapeutycznych dotyczących różnorodnych istotnych dla dzieci i rodziców zagadnień. 24 975,00 Szkoła 94
42 "Rewia po włosku" - widowisko muzyczne z udziałem młodych talentów Musical z udziałem najbardziej utalentowanych młodych mieszkańców Dzielnicy Włochy - nastoletnich wokalistów, aktorów i tancerzy z lokalnych szkół oraz instytucji kultury. Uczestnictwo w procesie twórczym, prowadzonym przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie tańca, muzyki i teatru, pozwoli na rozwinięcie skrzydeł młodym adeptom sztuki scenicznej, a szerokiej publiczności umożliwi integrację wokół najlepszych dokonań włochowskich artystów. 35 000,00 DK Włochy - przy ul. Chrobrego 27
40 Włochowski salon kulturalny "Włochowski salon kulturalny" - to miejsce, w którym prezentować się będą artyści związani z szeroko rozumianą piosenką aktorską, poetycką i satyryczną, a także wykonawcy indywidualni - aktorzy prezentujący tzw. Małe formy sceniczne. Spotkania miałyby charakter kameralny i stanowiły okazję nie tylko do biernego uczestnictwa w kolejnych imprezach, ale i rozmów z wykonawcami. 40 000,00 DK Włochy - przy ul. Chrobrego 27
77 Budowa wyspy spowalniającej ruch na skrzyżowaniu ul. Płużańskiej i Dziupli Budowa wyspy spowalniającej ruch na skrzyżowaniu ul. Płużańskiej i Dziupli - w miejscu wyjątkowo niebezpiecznym, które stanowi jednocześnie element szlaku komunikacyjnego o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców osiedla Stare Włochy 40 000,00 Płużańska i Dziupli
99 Zajęcia sportowe dla uczniów SP 94 Zorganizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów z dziedzin nie objętych , lub objętych w wąskim zakresie programem szkolnym 45 000,00 Szkoła 94
117 Ogólnodostępny samoobsługowy kort tenisowy budowa kortu tenisowego o charakterze ogólnodostępnym (publicznym) nie wymagającym opłat. Inwestycja taka, wzorowana na podobnych rozwiązaniach w innych krajach, umożliwi aktywny udział w zajęciach sportowo - rekreacyjnych osobom o niższych dochodach, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Dyscyplina sportu TENIS staje się powoli coraz bardziej popularna, dzięki m.in. sukcesom naszych tenisistów. W dzielnicy Włochy brakuje tego typu obiektów. 128 954,00 działka przy ul. Naukowej 10
63 Całoroczne Multimedialne centrum audiowizualne Wyposażenie małej Sali audio-wizualnej na 50 miejsc w jednym z niezagospodarowanych pomieszczeń gminy Włochy (np.. Przy ul. Naukowej 4, Stare Włochy) w Warszawie. Repertuar (filmy, odczyty, czytanie książek na głos, zawody gier video) byłby dostosowany do różnych grup wiekowych, seniorów, rodzin z dziećmi, młodzieży i dla dorosłych. 135 000,00 Lokale komunalne przy ul. Naukowej 4

 

  1. Strona www.wlochy.waw.pl publikowana jest przez Klub Miłośników Włoch.
  2. Każdy może umieszczać na stronie www.wlochy.waw.pl swoje artykuły, jeśli tożsamość autora będzie znana administracji tej strony i jeśli autor nie narusza swoją publikacją obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych innych osób.
  3. Publikacje naruszające obowiązujące prawo lub bezprawnie naruszające dobra osobiste innych osób będą usuwane bezzwłocznie po zawiadomieniu administratora tej strony na adres webmaster@wlochy.waw.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 8628418.
  4. Ponadto administracja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej publikacji bez wyjaśnienia.
  5. Przez fakt publikacji na tej stronie autor wyraża zgodę na zrekompensowanie wszelkich skutków swojej publikacji wydawcy tej strony oraz zrzeka się majątkowych praw autorskich w zakresie obejmującym publikację na tej stronie.