Sesja Rady Dzielnicy Włochy zwołana na 18 lutego poświęcona miała zostać rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i wprowadzeniu zmian do przyszłych wydatków Dzielnicy. Jak łatwo było przewidzieć, dopiero po rozpoczęciu obrad radni PiS "niespodziewanie" zgłosili wniosek o uzupełnienie porządku o rozpatrzenie skargi mieszkańców na dziwną prywatyzację nieruchomości przy ulicy Potrzebnej 9. Skarżących się mieszkańców ponownie nie zaproszono. Najwyraźniej radni PiS nie chcą w tej sprawie głosować na oczach własnych wyborców. Wniosek znów nie uzyskał wymaganej większości więc na kolejnych sesjach można się spodziewać kolejnych manipulacji koalicji PiS/SLD/WDW wokół tej sprawy.

rada

W trakcie rozpatrywania sprawozdania Zarządu okazało się, że od ponad roku nie są wynajmowane lokale użytkowe w nowo postawionym budynku przy ulicy Naukowej 4/6. Dzielnica ponosi w ten sposób duże straty z tytułu utraconych korzyści za nie zapłacony czynsz. Przyczyny takiej sytuacji usiłował zaciemnić pokrętnymi insynuacjami jeden z burmistrzów. W rzeczywistości straty miasta spowodowane są uporczywym dążeniem Zarządu do wynajęcia lokali poza procedurami przetargowymi. Zarząd dwukrotnie wystawił lokale do przetargu z nierealistycznie wysokim czynszem minimalnym, w efekcie nikt nie złożył oferty na wynajem. Dwa nieudane przetargi z cenami zaporowymi praktycznie pozwalają Zarządowi na wynajęcie lokali po dowolnych cenach dowolnie wybranym osobom. Mimo oczywistych nieprawidłowości radni PiS/WDW nie wahali się jednomyślnie zagłosować za przyjęciem sprawozdania Zarządu. Najwyraźniej katastrofa smoleńska przykryć ma wszystkie geszefty włochowskiego PiS.

Na sesji jak zwykle nie zabrakło popisów kabaretowych. Tym razem przedstawiciel Zarządu zapowiedział poskarżenie się prokuratorowi na radnych PO krytykujących pokrętne manewry PiS/WDW wokół lokali użytkowych przy ulicy Naukowej 4/6. Wizja prokuratora popierającego manipulacje na mieniu komunalnym poruszyła wyłącznie samego mówcę. Pod wpływem sceptycznych spojrzeń pan burmistrz zerwał się z krzesła i wybiegł z sali posiedzeń. Być może w poszukiwaniu prokuratora.

Sesję Rady poprzedziło zebranie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w/s rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 94. Ze względu na bardzo dobre wyniki sprawdzianów Szkoła przy Cietrzewia cieszy się spora popularnością, nie tylko wśród mieszkańców Włoch. Brak sal lekcyjnych zmusił dyrekcję do wprowadzenia systemu dwuzmianowego. Dzieci kończą zajęcia nawet około godziny 17ej. W dodatku szkoła cierpi na brak pomieszczeń do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Po kilkuletnich naleganiach Zarząd podjął spóźnioną decyzję o rozbudowie szkoły, zresztą pod presją radnych PO, co przyznał Burmistrz na posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury. Przygotowany projekt przewiduje postawienie nowej hali sportowej oraz zwiększenie liczby sal lekcyjnych.

Niestety, z analizy projektu budowy wynika, że hala sportowa umożliwi jednoczesne prowadzenie tylko 2-3 zajęć wychowania fizycznego, podczas gdy potrzeby szkoły są dwukrotnie większe. Nowa hala oczywiście poprawi trudną sytuację szkoły jednakże dojutrkowaty sposób rozumowania radnych PiS/SLD/WDW nie eliminuje całkowicie problemu nawet na jeden rok szkolny, a tym bardziej nie zlikwiduje go w rozsądnym przedziale czasu. Argumenty za zmianą projektu przedstawione na forum Komisji przez radnych PO wywołały ataki złości radnych PiS/WDW. Zdenerwowanymi głosami pokrzykiwali, że Komisja nie jest miejscem na takie "obliczenia matematyczne". Skąd ten wstręt do arytmetyki - nie wyjaśnili.

  1. Strona www.wlochy.waw.pl publikowana jest przez Klub Miłośników Włoch.
  2. Każdy może umieszczać na stronie www.wlochy.waw.pl swoje artykuły, jeśli tożsamość autora będzie znana administracji tej strony i jeśli autor nie narusza swoją publikacją obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych innych osób.
  3. Publikacje naruszające obowiązujące prawo lub bezprawnie naruszające dobra osobiste innych osób będą usuwane bezzwłocznie po zawiadomieniu administratora tej strony na adres webmaster@wlochy.waw.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 8628418.
  4. Ponadto administracja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej publikacji bez wyjaśnienia.
  5. Przez fakt publikacji na tej stronie autor wyraża zgodę na zrekompensowanie wszelkich skutków swojej publikacji wydawcy tej strony oraz zrzeka się majątkowych praw autorskich w zakresie obejmującym publikację na tej stronie.