Rada Warszawy włączyła się do walki z globalnym ociepleniem wprowadzając nowy podatek, dla niepoznaki nazywany opłatą za gospodarowanie odpadkami komunalnymi. Nie jest to najwyższy z obowiązujących w Polsce podatków jednak jest to już ponad setny podatek obciążający kieszenie i czas ludności. Podobnie jak wszystkie inne podatki pozostawia on płatnikowi nieco swobody, która może skutkować zapłaceniem do kasy urzędu większej lub mniejszej kwoty. Przy czym zbyt mała zapłata może narazić płatnika na reakcje urzędników i związane z tym rozmaite nieprzyjemności. Podczas gdy zapłata sum zbyt wielkich z pewnością przyjęta zostanie z pełnym zadowolenia milczeniem urzędów. W konsekwencji w interesie podatnika leży uważne policzenie ile naprawdę musi oddać pieniędzy, żeby nie zapłacić zbyt dużo.

Śmieci

Kluczowym pojęciem przy ustalaniu wysokości podatku śmieciowego jest miejsce zamieszkania błędnie utożsamiane przez wiele osób z miejscem zameldowania. Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Definicja ta odwołuje się więc do dwóch elementów - fizycznego przebywania w pewny miejscu oraz wewnętrznego zamiaru stałego pobytu w tym miejscu. Jak widać pojęcie to jest praktycznie urzędowo nieweryfikowalne. I to nie tylko dlatego, że m. st. Warszawa nie dysponuje ani jednym etatem na jakiekolwiek sprawdzanie czyjegokolwiek miejsca zamieszkania. Główna przyczyna nieweryfikowalności tego podatku tkwi w fakcie, że hipotetyczne zatrudnienie urzędnika sprawdzającego czyjekolwiek miejsce zamieszkania nie mogłoby nawet teoretycznie przynieść żadnego rezultatu, ponieważ ów hipotetyczny urzędnik nie ma żadnej możliwości sprawdzenia czy konkretna osoba przebywa w konkretnym miejscu z zamiarem stałego pobytu czy też od 20 lat tylko tymczasowo pomieszkuje na terenie własnego domu we Włochach.

Zagadnienie to sprawdzone zostało praktycznie. Część radnych włochowskiej koalicji PiS/SLD/WDW od wielu lat nie mieszka we Włochach. Zgodnie z prawem osoby te nie mogą ubiegać się o mandat radnego a ich mandaty winny być wygaszone uchwałą Rady Dzielnicy. Nikt jednak nawet nie próbuje wnosić o podjęcie takiej uchwały ponieważ poza deklaracją zainteresowanego nie ma możliwości zweryfikowania miejsca zamieszkania radnego. Nieprawdopodobne wydaje się zaś, żeby radny dobrowolnie złożył niekorzystną dla siebie deklarację. Podobnie rzecz ma się przy składaniu deklaracji podatku śmieciowego.

Jeszcze większą swobodę decyzji mają podatnicy składający deklarację od nieruchomości mających wielu właścicieli. Płatnik podatku może bowiem najzwyczajniej nie wiedzieć ile osób zamieszkuje na terenie budynku wielomieszkaniowego. Nie mając zaś pewnej wiedzy w tej sprawie nawet teoretycznie nie może ponosić odpowiedzialności za prawdziwość złożonej deklaracji. Kara z tego tytułu może bowiem zostać wymierzona tylko za świadome poświadczenie nieprawdy a nie za błąd wynikający z niemożliwej do uzyskania wiedzy.

Po przeliczeniu zawartości własnego portfela oraz liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości składamy deklarację (w razie potrzeby deklarację tę można w każdej chwili sprostować lub zmienić). Od tego momentu urzędowe możliwości kontroli rosną w znaczący sposób albowiem fakt zapłaty - wprawdzie nie teraz lecz docelowo - sprawdzać będą komputery. O ile m. st. Warszawa zdoła zakupić i wdrożyć specjalny program w ciągu 5 lat, ponieważ 1 stycznia 2019 roku roszczenia za podatek śmieciowy w roku 2013 nie będą mogły być egzekwowane.

Złożenie deklaracji rodzi obowiązek zapłaty zgodny z treścią tej deklaracji do 28 dnia każdego miesiąca. W razie spóźnienia podatnik obowiązany jest zapłacić odsetki jednak tylko wtedy, gdy suma odsetek od zaległości przekracza 6 złotych i 60 groszy. Ten przywilej zwalnia od obowiązku comiesięcznego biegania do kasy urzędu. Jeśli bowiem - przykładowo - zadeklarowaliśmy podatek śmieciowy w wysokości 72 złotych miesięcznie to możemy go płacić np. co 4 miesiące bez ryzyka zapłaty odsetek. I tak zamiast biegać do kasy urzędu 28 X, 28 XI, 28 XII i 28 I wystarczy, że 28 stycznia 2014 roku jeden raz zapłacimy 288 złotych za 4 miesiące od października do stycznia. Odsetki bowiem za ten okres wynoszą 4,72 złotych mieszczą się więc ze sporym marginesem bezpieczeństwa w dopuszczalnym limicie zwolnienia od zapłaty.

Podatek śmieciowy możemy zapłacić przelewem lub bezpośrednio do kasy Urzędu m. st. Warszawy. Najbliższa kasa miasta w pobliżu Włoch znajduje się w UD Ursus przy placu Czerwca 1976 r. nr 1 oraz w UD Włochy przy al.Krakowskiej 257. Bez prowizji opłatę przyjmują także placówki pocztowe (w tym przy ulicy Popularnej i Fasolowej).

Dowód zapłaty należy przechowywać przez 5 lat od zakończenia roku za który wymagana była opłata.

  1. Strona www.wlochy.waw.pl publikowana jest przez Klub Miłośników Włoch.
  2. Każdy może umieszczać na stronie www.wlochy.waw.pl swoje artykuły, jeśli tożsamość autora będzie znana administracji tej strony i jeśli autor nie narusza swoją publikacją obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych innych osób.
  3. Publikacje naruszające obowiązujące prawo lub bezprawnie naruszające dobra osobiste innych osób będą usuwane bezzwłocznie po zawiadomieniu administratora tej strony na adres webmaster@wlochy.waw.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 8628418.
  4. Ponadto administracja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej publikacji bez wyjaśnienia.
  5. Przez fakt publikacji na tej stronie autor wyraża zgodę na zrekompensowanie wszelkich skutków swojej publikacji wydawcy tej strony oraz zrzeka się majątkowych praw autorskich w zakresie obejmującym publikację na tej stronie.