Radni koalicji PiS/SLD/SD/WDW ponownie sprzeciwili się projektowi obniżenia mieszkańcom opłat za wywóz śmieci.

Wojdalski głosuje za utrzymaniem wysokiego podatku śmieciowego.

Rada Dzielnicy Włochy na sesji w dniu 25 kwietnia b.r. rozpatrzyła projekt uchwały klubu Platformy Obywatelskiej obniżającej mieszkańcom Warszawy podatek za wywóz odpadów komunalnych. Dzień wcześniej żadnej poprawki do projektu nie wniosła Komisja Budżetu i Infrastruktury, co sugerowało, że najważniejszy punkt posiedzenia Rady uchwalony zostanie przy zgodnym poparciu wszystkich radnych.

Niespodziewanie radni Wspólnoty Dzielnicy Włochy zażądali ponownego odesłania projektu do Komisji, co - wg dotychczasowych praktyk Rady - faktycznie skutkuje odrzuceniem uchwały. Argumentacja, że Komisja już raz pracowała nad uchwałą i nie zdołała wymyślić żadnej racjonalnej poprawki, nie trafiła do przekonania ani radnym PiS ani radnym WDW. Przeciwko obniżeniu wysokiego podatku śmieciowego najwyżej rękę podniósł radny Janusz Wojdalski.

Pikanterii dodaje fakt, że sprzeciwiający się obniżce opłat śmieciowych radni WDW (tym razem pod nazwą Warszawska Wspólnota Samorządowa) jednocześnie robią sobie fotki z różnych części Warszawy, stanowiące fotoreportaż z rzekomego protestu przeciwko wysokim opłatom śmieciowym. Najwyraźniej poglądy WDW (WWS) ulegają stałym oscylacjom w zależności od pory dnia.

Tymczasem Regionalna Izba Obrachunkowa doszukała się nieprawidłowości w dwóch uchwałach Rady Warszawy: regulującej wysokość opłat oraz ustalającej wzór deklaracji opłaty za odpady komunalne.

Ponadto na tej samej sesji z 4-miesięcznym opóźnieniem Rada uchwaliła plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013. Zaniepokojenie niektórymi przewidzianymi kontrolami ujawnili radni Wspólnoty Dzielnicy Włochy.

Najwięcej czasu Rada poświęciła rozpatrywaniu projektu stanowiska w/s zmiany dotychczasowej linii autobusowej 175. Władze dzielnicowe nie mają wprawdzie najmniejszego wpływu na decyzja o przebiegu linii autobusowych więc całe głosowanie i debata miały wyłącznie symboliczne znaczenie. Jednakże ze względu na prostotę dyskutowanego tematu głos zabrali liczni samorządowcy. Pozbawione jakiegokolwiek znaczenia stanowisko w/s linii 175 poparte zostało zgodnie przez wszystkich radnych.


Post scriptum

Zgodnie z przewidywaniem 23 maja b.r. Komisja Budżetu i Infrastruktury głosami radnych PiS i WDW odmówiła rozpatrywania projektu uchwały obniżającej stawki za wywóz śmieci. Tym razem przeciwko projektowi obniżenia mieszkańcom opłat śmieciowych najwyżej rękę podniósł radny Christian Młynarek. Następnie 6 czerwca b.r. radni koalicji PiS/SLD/SD/WDW najpierw wprowadzili projekt uchwały do porządku prac Komisji a potem w głosowaniu usunęli ten punkt. Zgodnie głosując za utrzymaniem dotychczasowych stawek jednocześnie gromko zapewniali, że są zwolennikami ich obniżenia.

  1. Strona www.wlochy.waw.pl publikowana jest przez Klub Miłośników Włoch.
  2. Każdy może umieszczać na stronie www.wlochy.waw.pl swoje artykuły, jeśli tożsamość autora będzie znana administracji tej strony i jeśli autor nie narusza swoją publikacją obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych innych osób.
  3. Publikacje naruszające obowiązujące prawo lub bezprawnie naruszające dobra osobiste innych osób będą usuwane bezzwłocznie po zawiadomieniu administratora tej strony na adres webmaster@wlochy.waw.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 8628418.
  4. Ponadto administracja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej publikacji bez wyjaśnienia.
  5. Przez fakt publikacji na tej stronie autor wyraża zgodę na zrekompensowanie wszelkich skutków swojej publikacji wydawcy tej strony oraz zrzeka się majątkowych praw autorskich w zakresie obejmującym publikację na tej stronie.