Text Size
środa, listopad 29, 2023

www.wlochy.waw.pl

Drukuj E-mail

Rada Dzielnicy Włochy 18 X 2013 r. rozpatrzy skargę grupy mieszkańców na podejrzaną bierność Zarządu Dzielnicy w sprawie przejęcia nieruchomości przy ulicy Potrzebnej 9.Potrzebna 9

Radni włochowskiej koalicji PiS/SLD/WDW konsekwentnie blokują zbadanie tej sprawy. Złożona 9 września 2013 r. skarga nie została wprowadzona do porządku obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 12 IX 2013 r. Z kolei 2 października 2013 r. radni PiS/WDW najpierw bezskutecznie usiłowali przegłosować rezygnację z rozpatrywania zarzutów po czym oświadczyli, że "są już w punkcie następnym sprawy różne" więc na temat prywatyzacji Potrzebnej 9 nie będą w ogóle rozmawiać. Skargi nie wprowadzono również do porządku obrad Rady w dniu 19 IX 2013 r., mimo że przepisy nakazują bezzwłoczne rozpatrywanie skarg. Ostatecznie na wniosek radnych PO skarga znalazła się w porządku obrad Rady Dzielnicy w dniu 18 X jednakże najprawdopodobniej radni PiS/SLD/WDW podejmą - jak zwykle - próbę zablokowania projektu uchwały, mimo że Rada już złamała prawo nie ustosunkowując się do skargi w ciągu 30 dni od złożenia.

Przyczyny tych manewrów i zwlekania tkwią w dziwnych procesach prywatyzacyjnych prowadzonych we Włochach przez koalicję PiS/SLD/WDW. Kwestia ta zresztą stała się przedmiotem komentarza prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który - najwyraźniej mając na myśli własnych partyjnych kolegów - zarzucił władzom Warszawy oddawanie kamienic z lokatorami różnym dziwnym osobom.

[Skomentuj]

Drukuj E-mail

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy "Wola" zaprasza dziewczęta urodzone w roku 2001 i 2002 do drużyny siatkarek. Trening odbywają się we wtorki, czwartki i piątki o godzinie 16:30 przy ulicy Deotymy 25/33 (dojazd z Włoch autobusem 129). Zespół prowadzi trener Janusz Patriak, telefon: 504 230 966.

Czytaj więcej: SIATKARKI

Drukuj E-mail

Wieści, że radni rządzącej we Włochach koalicji PiS/WDW "załatwiają" przydziały lokali komunalnych nie tylko krążą od wielu lat ale też znajdują potwierdzenie w prowadzonych kontrolach. Naturalne wydaje się więc pytanie czy proceder ten ma charakter wyłącznie detaliczny czy też istnieje możliwości hurtowego "załatwienia" np. całej kamienicy. Odpowiedź na to pytanie jest jak najbardziej pozytywna. Owszem, przy odpowiednim poparciu radnych PiS/WDW można stać się właścicielem kamienicy miejskiej i nie jest nawet żadną przeszkodą, że taka darowizna obejmie również mieszkających w kamienicy lokatorów.

Czytaj więcej: ...

Drukuj E-mail

Hanna Gronkiewicz-WaltzReferendum w Warszawie w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz przeprowadzone zostanie w niedzielę 13 października b.r. w godzinach od 7:00 do 21:00. Na kartach do głosowania mieszkańcy zaznaczając TAK lub NIE odpowiedzą na pytania: Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Hanny Beaty GRONKIEWICZ-WALTZ Prezydenta m. st. Warszawy przed upływem kadencji?

Z wnioskiem o przeprowadzenie referendum wystąpiła grupa działaczy samorządowych. Jednakże z dotychczasowego przebiegu akcji można wnosić, że faktycznym inicjatorem odwołania Prezydenta Warszawy jest Stronnictwo Demokratyczne wspierane przez Prawo i Sprawiedliwość oraz - w mniejszym stopniu - przez Ruch Palikota i szereg drobniejszych ugrupowań. Organizatorzy zarzucają Hannie Gronkiewicz-Waltz: podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, zmniejszenie wydatków na oświatę, wysokie stawki opłat za wywóz śmieci, zwiększenie liczby urzędników samorządowych i nieprawidłowy nadzór nad inwestycjami. Trzy pierwsze zarzuty w całości, a czwarty w części, dotyczą uchwał podjętych przez Radę m. st. Warszawy. Wyjaśniając ten brak konsekwencji działacze SD i PiS sugerują, że radni miejscy automatycznie wykonują polecenia płynące z Urzędu Miasta i że - w konsekwencji - to Prezydent Warszawy odpowiada za decyzje bezwolnych radnych miasta. Gdyby taka sytuacja faktycznie miała miejsce uzasadniałaby referendum nad odwołaniem Rady Warszawy.

Dodatkowe wątpliwości co do rzeczywistych intencji inicjatorów odwołania Prezydenta nasuwa fakt, że popierający odwołanie Prezydenta włochowscy radni PiS i WDW uporczywie sprzeciwiali się inicjatywie obniżenia opłat śmieciowych, choć - rzekomo - zbyt wysokie opłaty zmotywowały ich do organizowania referendum.

Mieszkańcy nie są związani niejasnymi motywami działaczy SD, PiS oraz RP mogą więc głosować lub bojkotować referendum niezależnie od słuszności bądź niesłuszności stawianych zarzutów, kierując się własnymi argumentami i własną oceną Prezydenta Warszawy. Referendum będzie ważne jeśli weźmie w nim udział co najmniej 389 tys. 430 osób. W razie osiągnięcia tego progu rozstrzygnie większość głosów. Hanna Gronkiewicz-Waltz zaapelowała do swoich wyborców o nie branie udziału w głosowaniu.

W lutym b.r. Rada Warszawy zmieniła podział miasta na obwody do głosowania. Część mieszkańców Włoch głosujących dotąd przy ul. Przepiórki 16/18 (Szkoła Podstawowa nr 66) głosować będzie przy ul. Chrościckiego 14 (kino Ada). Zmiana ta dotyczy osób mieszkających przy ulicy: ks. J.Chrościckiego (numery nieparzyste od 13 do 83); Dekarskiej; Głubczyckiej (numery parzyste od 10 do 22a oraz numery nieparzyste od 11 do 27); Kraszewskiego (numery parzyste od 12 do 26a oraz numery nieparzyste od 11 do 25); Latarnika (numery parzyste od 22 do 34 i numery nieparzyste od 13 do 29); Obywatelska (13 i 33); Paganiniego; Pianistów; Przyłęcka (numery parzyste od 2 do 24 i numery nieparzyste od 1 do 31); Rybnicka (numery parzyste od 20 do 36 i numery nieparzyste 25 i 27); Szuberta (numery parzyste od 26 do 42 i numery nieparzyste od 27 do 41); Świerszcza (od 5 do 40); Urszuli (numery nieparzyste od 1 do 13); Uśmiech i Żeleńskiego.

[Skomentuj]

Drukuj E-mail

Włochowscy radni koalicji PiS/SLD/WDW na sesji w dniu 19 IX 2013 r. podjęli uchwałę de facto żądającą podwyższenia podatków oraz powrotu do socjalistycznych zasad finansowania oświaty. Bezpruderyjnie ujawnili także, że sesja Rady zwołana została w ramach wykonywania dyrektywy warszawskiego kierownictwa PiS, najprawdopodobniej usiłującego podgrzać nastroje przed referendum w/s odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Czytaj więcej: PiS...

Drukuj E-mail

 • V/VI wiek Na terenie Mazowsza osiedlają się Słowianie (przybyli zapewne z obszaru kultury kijowskiej). Osadnictwo rozwija się od Służewa (obecnie Służewiec) w górę biegu rzeki Sadurki (obecnie Potok Służewiecki) wypływającej początkowo z rejonu Odolan.
 • X wiek Władcy Polan uzyskują kontrolę nad Mazowszem.
 • 966 r. Mieszko I przyjmuje chrzest.
 • 1065 r. Na terenie Służewa powstaje ośrodek misyjny Zakonu Świętego Benedykta.
 • II połowa XII wieku Kazimierz II Sprawiedliwy nadaje włości służewieckie (wraz z obszarem obecnych Włoch) opactwu Kanoników Regularnych w Czerwińsku nad Wisłą.
 • 1238 r. Erygowana zostaje parafia na Służewiu pw. św. Katarzyny.
 • Ok. 1242 r. Kanonicy Regularni w drodze zamiany oddają m.in. teren Włoch Konradowi Mazowieckiemu.
 • 1245 r. Konrad Mazowiecki nadaje Służew rycerzowi Gotardowi za zasługi w walce z Jaćwingami lub w ramach przygotowań do walk z Bolesławem V Wstydliwym o kontrolę nad ziemią krakowską.
 • XIV wiek W okolicach Budek Szczęśliwickich istnieje wieś o nazwie Sopęchy należąca do rycerza Mikołaja.
 • 1422 r. Właścicielem Sopęchów i Porzucewa (obecnie Nowe Włochy) jest rycerz Strachota.
 • 1452 r. Piotr Strachota sprzedaje część Porzucewa Janowi Włochowi.
 • II połowa XV wieku Gospodarzem Porzucewa jest Mikołaj Włoch, brata Jana i ojciec Katarzyny.
 • 1523 r. Katarzyna, córka Mikołaja podaje się w dokumentach za mieszkankę Włoch inaczej Porzucewa.
 • XVI wiek Wieś Sopęchy zamieszkała przez potomków rycerza Witka zmienia nazwę na Witki. Wieś Włochy jest własnością rodziny Nadarzyńskich.
 • II połowa XVI wieku Stanisław Rakowski właścicielem Włoch i Witek.
 • I połowa XVII wieku Właścicielem Włoch (być może w spadku po matce Annie Rozdrażewskiej) zostaje ks. Andrzej Leszczyński, kanclerz wielki koronny, od 1653 r. Prymas Polski, który buduje we Włochach letni dworek.
 • II połowa 1656 r. Andrzej Leszczyński przekazuje Włochy swojemu bratankowi Wacławowi Leszczyńskiemu z okazji ślubu z Konstancją Czarnecką, córką Stefana
 • 1656-1657 Wieś Witki zostaje całkowicie zniszczona podczas potopu szwedzkiego, najprawdopodobniej w zemście na stronniku Jana Kazimierza.
 • 1671 r. W pałacyku letnim we Włochach grupa magnatów spiskuje z agentem francuskim Ulrykiem Werdumem przeciwko królowi Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu.
 • 1688 r. Umiera Wacław Leszczyński. Włochy stają się własnością jego syna Stefana.
 • 1722 r. Umiera Stefan Leszczyński. Włochy otrzymuje w spadku córka Ewa i zięć Jan Szembek.
 • I połowa XVIII wieku Właścicielem Witek jest Izabela Czartoryska.
 • Koniec XVIII w. Właścicielem Włoch jest Konstancja z Platerów Hylzenowa.
 • VII 1794 r. Przed zdobyciem Warszawy we Włochach kwateruje król Prus Fryderyk Wilhelm.
 • 1795 r. Tadeusz Antoni Mostowski obejmuje Włochy w spadku po swojej babce Konstancji.
 • 1842 r. Powstają pierwsze cegielnie.
 • 1844 r. Włochy kupuje Andrzej Koelichen, potomek osadników holenderskich. Teren podzielony zostaje na pół linią kolei warszawsko-wiedeńskiej.
 • 1861 r. Spadek po Andrzeju obejmują synowie. Pałac Koelichenów staje się własnością Karola Emila, a cegielnie przechodzą na Edwarda.
 • Ok. 1855 r. Powstaje przystanek kolejowy Włochy i bocznica.
 • 1883 r. Armia rosyjska rozpoczyna budowę Fortu nr V.
 • 1890 r. Po wschodniej stronie Starych Włoch powstaje fabryka Towarzystwa Akcyjnego Walcowni i Fabryki Narzędzi Rolniczych "Włochy".
 • Początek 1915 r. Włochy zostają zajęte przez armię niemiecką.
 • 1915 r. Na terenie dawnej Walcowni Włoch przy ulicy Fabrycznej (dziś Techników) powstaje szkoła.
 • 1925 r. Koelichenowie rozpoczynają parcelację swoich dóbr.
 • 17 marca 1930 r. Minister Spraw Wewnętrznych RP tworzy rozporządzeniem gminę Włochy, obejmującą teren Włoch, Solips, Wiktoryna, kolonii Marianówki, osady Wiktoryn-Rappówek i tereny po byłym forcie rosyjskim nr V.
 • VII 1930 r. Ksiądz Czesław Skomorowski rozpoczyna budowę drewnianej kaplicy pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
 • 1 XII 1934 Abp. Aleksander Kakowski eryguje parafię we Włochach. Pierwszym proboszczem zostaje ks. dr Julian Chrościcki.
 • 27 marca 1939 r. Minister Spraw Wewnętrznych nadaje dekretem prawa miejskie Włochom.
 • 8 IX 1939 r. Do Włoch wkracza armia niemiecka.
 • 16 IX 1944 r. Armia niemiecka zmusza 5 tys. mężczyzn z Włoch do opuszczenia miasta. Większość zamknięta zostaje w obozie w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków).
 • 18 I 1945 Do Włoch wkraczają jednostki Armii Czerwonej (I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte). Komuniści przejmują władzę w mieście.
 • 15 maja 1951 r. miasto Włochy zostaje przyłączone do Warszawy jako część dzielnicy Ochota.
 • 27 maja 1990 r. Mieszkańcy Włoch wybierają Radę Gminy Ochota. W 10-mandatowym okręgu obejmującym obecną Dzielnicę Włochy 9 mandatów otrzymują kandydaci Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" (powołanego przez środowisko obecnej Partii Demokratycznej) a 10-ty mandat Urszula Czuma. W Radzie Gminy Ochota KO"S" dysponuje 40-oma mandatami (na 45).
 • 19 czerwca 1994 r. Powstaje gmina Warszawa-Włochy na mocy ustawy Sejmu.
 • 27 października 2002 r. Kolejna ustawa Sejmu w miejsce zlikwidowanej gminy Warszawa-Włochy tworzy dzielnicę Włochy m. st. Warszawy. W wyborach Rady Dzielnicy 8 mandatów otrzymuje Wspólnota 2002 (obecnie WDW), 6 mandatów PiS, 3 mandaty SLD, 2 mandaty PO, po 1 mandacie LPR i Razem Polsce. Powstaje koalicja Wspólnota 2002/SLD.
 • 11 kwietnia 2003 W Radzie Dzielnicy powstaje koalicja PiS/SLD/PO/RP/LPR.
 • 14 marca 2005 r. W Radzie Dzielnicy powstaje koalicja PiS/SLD/Wspólnota 2002
 • 12 listopada 2006 r. Mieszkańcy Włoch wybierają Radę Dzielnicy Włochy. PO - 8 mandatów, PiS - 7 mandatów, WDW - 5 mandatów, SLD - 1 mandat. Utrzymuje się koalicja PiS/SLD/WDW.
 • 21 listopada 2010 r. Mieszkańcy Włoch wybierają Radę Dzielnicy Włochy. WDW - 7 mandatów, PO - 6 mandatów, PiS - 6 mandatów, SLD - 1 mandat, SSW - 1 mandat. Utrzymuje się koalicja PiS/SLD/WDW.
 • 16 listopada 2014 r. Mieszkańcy Włoch wybierają Radę Dzielnicy Włochy. PiS - 9 mandatów; PO - 6 mandatów; WDW - 5 mandatów; SSW - 1 mandat.
Twierdza Warszawa

CLIX Liceum Ogolnoksztalcace im. Krola Jana III Sobieskiego

CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
 • Zapraszamy do udziału w "Filmowym konkursie historycznym" organizowanym przez naszą szkołę :)
  19 październik 2023
  Regulamin_Konkursu_i_zgody_1.docx
 • Projekt edukacyjno-artystyczny Polska-Afryka
  22 wrzesień 2023
  Miło nam poinformować, że właśnie ruszył nasz projekt edukacyjno-artystyczny Polska-Afryka - wokół artysty Etuka Unyime!Otwiera go spotkanie z wolontariuszkami, które niespełna rok pracowały w sierocińcu w Kenii. Karolina Kotowska i Maria Ostrowska podzielą się swoim doświadczeniem, przybliżą nam warunki życia we współczesnej Afryce, opowiedzą o realiach pracy wolontariuszy i afrykańskiej kulturze. Czy więcej nas łączy czy dzieli z tak odległą kulturą? Czy warto pomagać? Na te i inne pytania razem poszukamy odpowiedzi. Bądźcie z nami i śledźcie relacje ze spotkania, którą dla Was przygotuje kl. 3E oraz Karolina Jarosławska i Maja Majstruk
 1. Strona www.wlochy.waw.pl publikowana jest przez Klub Miłośników Włoch.
 2. Każdy może umieszczać na stronie www.wlochy.waw.pl swoje artykuły, jeśli tożsamość autora będzie znana administracji tej strony i jeśli autor nie narusza swoją publikacją obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych innych osób.
 3. Publikacje naruszające obowiązujące prawo lub bezprawnie naruszające dobra osobiste innych osób będą usuwane bezzwłocznie po zawiadomieniu administratora tej strony na adres webmaster@wlochy.waw.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 8628418.
 4. Ponadto administracja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej publikacji bez wyjaśnienia.
 5. Przez fakt publikacji na tej stronie autor wyraża zgodę na zrekompensowanie wszelkich skutków swojej publikacji wydawcy tej strony oraz zrzeka się majątkowych praw autorskich w zakresie obejmującym publikację na tej stronie.