Text Size
niedziela, czerwiec 26, 2022

www.wlochy.waw.pl

Drukuj E-mail

Włochowscy radni koalicji PiS/SLD/WDW na sesji w dniu 19 IX 2013 r. podjęli uchwałę de facto żądającą podwyższenia podatków oraz powrotu do socjalistycznych zasad finansowania oświaty. Bezpruderyjnie ujawnili także, że sesja Rady zwołana została w ramach wykonywania dyrektywy warszawskiego kierownictwa PiS, najprawdopodobniej usiłującego podgrzać nastroje przed referendum w/s odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Czytaj więcej: PiS...

Drukuj E-mail

 • V/VI wiek Na terenie Mazowsza osiedlają się Słowianie (przybyli zapewne z obszaru kultury kijowskiej). Osadnictwo rozwija się od Służewa (obecnie Służewiec) w górę biegu rzeki Sadurki (obecnie Potok Służewiecki) wypływającej początkowo z rejonu Odolan.
 • X wiek Władcy Polan uzyskują kontrolę nad Mazowszem.
 • 966 r. Mieszko I przyjmuje chrzest.
 • 1065 r. Na terenie Służewa powstaje ośrodek misyjny Zakonu Świętego Benedykta.
 • II połowa XII wieku Kazimierz II Sprawiedliwy nadaje włości służewieckie (wraz z obszarem obecnych Włoch) opactwu Kanoników Regularnych w Czerwińsku nad Wisłą.
 • 1238 r. Erygowana zostaje parafia na Służewiu pw. św. Katarzyny.
 • Ok. 1242 r. Kanonicy Regularni w drodze zamiany oddają m.in. teren Włoch Konradowi Mazowieckiemu.
 • 1245 r. Konrad Mazowiecki nadaje Służew rycerzowi Gotardowi za zasługi w walce z Jaćwingami lub w ramach przygotowań do walk z Bolesławem V Wstydliwym o kontrolę nad ziemią krakowską.
 • XIV wiek W okolicach Budek Szczęśliwickich istnieje wieś o nazwie Sopęchy należąca do rycerza Mikołaja.
 • 1422 r. Właścicielem Sopęchów i Porzucewa (obecnie Nowe Włochy) jest rycerz Strachota.
 • 1452 r. Piotr Strachota sprzedaje część Porzucewa Janowi Włochowi.
 • II połowa XV wieku Gospodarzem Porzucewa jest Mikołaj Włoch, brata Jana i ojciec Katarzyny.
 • 1523 r. Katarzyna, córka Mikołaja podaje się w dokumentach za mieszkankę Włoch inaczej Porzucewa.
 • XVI wiek Wieś Sopęchy zamieszkała przez potomków rycerza Witka zmienia nazwę na Witki. Wieś Włochy jest własnością rodziny Nadarzyńskich.
 • II połowa XVI wieku Stanisław Rakowski właścicielem Włoch i Witek.
 • I połowa XVII wieku Właścicielem Włoch (być może w spadku po matce Annie Rozdrażewskiej) zostaje ks. Andrzej Leszczyński, kanclerz wielki koronny, od 1653 r. Prymas Polski, który buduje we Włochach letni dworek.
 • II połowa 1656 r. Andrzej Leszczyński przekazuje Włochy swojemu bratankowi Wacławowi Leszczyńskiemu z okazji ślubu z Konstancją Czarnecką, córką Stefana
 • 1656-1657 Wieś Witki zostaje całkowicie zniszczona podczas potopu szwedzkiego, najprawdopodobniej w zemście na stronniku Jana Kazimierza.
 • 1671 r. W pałacyku letnim we Włochach grupa magnatów spiskuje z agentem francuskim Ulrykiem Werdumem przeciwko królowi Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu.
 • 1688 r. Umiera Wacław Leszczyński. Włochy stają się własnością jego syna Stefana.
 • 1722 r. Umiera Stefan Leszczyński. Włochy otrzymuje w spadku córka Ewa i zięć Jan Szembek.
 • I połowa XVIII wieku Właścicielem Witek jest Izabela Czartoryska.
 • Koniec XVIII w. Właścicielem Włoch jest Konstancja z Platerów Hylzenowa.
 • VII 1794 r. Przed zdobyciem Warszawy we Włochach kwateruje król Prus Fryderyk Wilhelm.
 • 1795 r. Tadeusz Antoni Mostowski obejmuje Włochy w spadku po swojej babce Konstancji.
 • 1842 r. Powstają pierwsze cegielnie.
 • 1844 r. Włochy kupuje Andrzej Koelichen, potomek osadników holenderskich. Teren podzielony zostaje na pół linią kolei warszawsko-wiedeńskiej.
 • 1861 r. Spadek po Andrzeju obejmują synowie. Pałac Koelichenów staje się własnością Karola Emila, a cegielnie przechodzą na Edwarda.
 • Ok. 1855 r. Powstaje przystanek kolejowy Włochy i bocznica.
 • 1883 r. Armia rosyjska rozpoczyna budowę Fortu nr V.
 • 1890 r. Po wschodniej stronie Starych Włoch powstaje fabryka Towarzystwa Akcyjnego Walcowni i Fabryki Narzędzi Rolniczych "Włochy".
 • Początek 1915 r. Włochy zostają zajęte przez armię niemiecką.
 • 1915 r. Na terenie dawnej Walcowni Włoch przy ulicy Fabrycznej (dziś Techników) powstaje szkoła.
 • 1925 r. Koelichenowie rozpoczynają parcelację swoich dóbr.
 • 17 marca 1930 r. Minister Spraw Wewnętrznych RP tworzy rozporządzeniem gminę Włochy, obejmującą teren Włoch, Solips, Wiktoryna, kolonii Marianówki, osady Wiktoryn-Rappówek i tereny po byłym forcie rosyjskim nr V.
 • VII 1930 r. Ksiądz Czesław Skomorowski rozpoczyna budowę drewnianej kaplicy pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
 • 1 XII 1934 Abp. Aleksander Kakowski eryguje parafię we Włochach. Pierwszym proboszczem zostaje ks. dr Julian Chrościcki.
 • 27 marca 1939 r. Minister Spraw Wewnętrznych nadaje dekretem prawa miejskie Włochom.
 • 8 IX 1939 r. Do Włoch wkracza armia niemiecka.
 • 16 IX 1944 r. Armia niemiecka zmusza 5 tys. mężczyzn z Włoch do opuszczenia miasta. Większość zamknięta zostaje w obozie w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków).
 • 18 I 1945 Do Włoch wkraczają jednostki Armii Czerwonej (I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte). Komuniści przejmują władzę w mieście.
 • 15 maja 1951 r. miasto Włochy zostaje przyłączone do Warszawy jako część dzielnicy Ochota.
 • 27 maja 1990 r. Mieszkańcy Włoch wybierają Radę Gminy Ochota. W 10-mandatowym okręgu obejmującym obecną Dzielnicę Włochy 9 mandatów otrzymują kandydaci Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" (powołanego przez środowisko obecnej Partii Demokratycznej) a 10-ty mandat Urszula Czuma. W Radzie Gminy Ochota KO"S" dysponuje 40-oma mandatami (na 45).
 • 19 czerwca 1994 r. Powstaje gmina Warszawa-Włochy na mocy ustawy Sejmu.
 • 27 października 2002 r. Kolejna ustawa Sejmu w miejsce zlikwidowanej gminy Warszawa-Włochy tworzy dzielnicę Włochy m. st. Warszawy. W wyborach Rady Dzielnicy 8 mandatów otrzymuje Wspólnota 2002 (obecnie WDW), 6 mandatów PiS, 3 mandaty SLD, 2 mandaty PO, po 1 mandacie LPR i Razem Polsce. Powstaje koalicja Wspólnota 2002/SLD.
 • 11 kwietnia 2003 W Radzie Dzielnicy powstaje koalicja PiS/SLD/PO/RP/LPR.
 • 14 marca 2005 r. W Radzie Dzielnicy powstaje koalicja PiS/SLD/Wspólnota 2002
 • 12 listopada 2006 r. Mieszkańcy Włoch wybierają Radę Dzielnicy Włochy. PO - 8 mandatów, PiS - 7 mandatów, WDW - 5 mandatów, SLD - 1 mandat. Utrzymuje się koalicja PiS/SLD/WDW.
 • 21 listopada 2010 r. Mieszkańcy Włoch wybierają Radę Dzielnicy Włochy. WDW - 7 mandatów, PO - 6 mandatów, PiS - 6 mandatów, SLD - 1 mandat, SSW - 1 mandat. Utrzymuje się koalicja PiS/SLD/WDW.
 • 16 listopada 2014 r. Mieszkańcy Włoch wybierają Radę Dzielnicy Włochy. PiS - 9 mandatów; PO - 6 mandatów; WDW - 5 mandatów; SSW - 1 mandat.

Drukuj E-mail

Wkrótce ostatecznie przedawni się roszczenie mieszkańców Włoch o uzyskanie rekompensaty z tytułu utworzenia strefy ograniczonego użytkowania wokół Lotniska im. F. Chopina. Właściciele nieruchomości, którzy najpóźniej 3 sierpnia 2013 r. nie wniosą pozwów utracą możliwość skutecznego dochodzenia odszkodowanie ponieważ Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" po tym terminie będzie mogło odmówić wypłacenia jakiejkolwiek rekompensaty.

Sejmik Województwa Mazowieckiego 20 czerwca 2011 r. utworzył obszar ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Podjęta uchwała skutkuje faktycznie częściowym wywłaszczeniem właścicieli nieruchomości objętych obszarem. W zamian za to PP "Porty Lotnicze" zobowiązane są do wypłaty odszkodowania zawierającego m.in. rekompensatę za znoszenie rosnącego hałasu lotniczego.Lotnisko im. Chopina, Włochy

Dochodzenie odszkodowania należy zacząć od ustalenia czy choćby fragment należącej do nas działki znajduje się na terenie strefy. Najłatwiej sprawdzić to na poglądowej mapie Warszawy po zaznaczeniu opcji Strefy ograniczeń i powiększeniu fragmentu mapy do wielkości pozwalające na znalezienie własnej nieruchomości. Jednakże pamiętać należy, że mapa może zawierać nieścisłości a obowiązujący oficjalny wykaz działek i granice strefy znajdują się w załącznikach do opublikowanej uchwały.

W przypadku, gdy działka znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania rozsądnym krokiem byłoby wynajęcie adwokata lub radcy prawnego. Niektóre kancelarie prawnicze oferują mieszkańcom pokrycie kosztów postępowania sądowego w zamian za udział w odszkodowaniu, co może być dobrym wyborem dla osób nie mogących sobie pozwolić na sfinansowanie procesu (niezależnie od tego osoby z niskimi dochodami mogą starać się o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika przez sąd).

Obowiązujące prawo nie wymaga zastępstwa procesowego w sporze cywilnym. Każdy właściciel może dochodzić odszkodowania samodzielnie. Może też okazać się, że do 3 sierpnia nie udało się wynająć zawodowego pełnomocnika. W takiej sytuacji należy samodzielnie przerwać bieg przedawnienia wysyłając pocztą (placówka pocztowa na Popularnej czynna jest w soboty do godziny 14:00) najpóźniej 3 sierpnia wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. W miarę możności należy do wniosku dołączyć załączniki, zgodnie ze szczegółową instrukcją. Gdyby nie istniała taka możliwość należy wysłać sam wniosek i uzupełnić brakujące załączniki najpóźniej na wezwanie Sądu. Ponadto warto - także do 3 sierpnia - wezwać PP "Porty Lotnicze" do zapłaty odszkodowania.

Od wielu miesięcy Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze", wspierane przez włochowskich radnych koalicji PiS/SLD/SD/WDW, namawia do realizacji prawa do odszkodowania poprzez złożenie wniosku "o izolację akustyczną". Propozycja ta jest niesłychanie korzystna dla PP "Porty Lotnicze" i bardzo niekorzystna dla mieszkańców. Przede wszystkim dlatego, że w ten sposób PP "Porty Lotnicze" wypłacą tylko ułamek należnego odszkodowania. Ponadto po 3 sierpnia PP "Porty Lotnicze" - zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów - będą mogły odmówić realizacji złożonych wcześniej wniosków podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia.

[Skomentuj]

Drukuj E-mail

Konkurs im. x. Jana TwardowskiegoW Domu Kultury "Świt" na Targówku 26 czerwca 2013 r. ogłoszono wyniki organizowanych przez Fundację Ave konkursów poświęconych wybitnemu współczesnemu poecie x. Janowi Twardowskiemu, zmarłemu w 2006 r. Nagrodę i wyróżnienie zdobyły cztery uczennice z Włoch. W IV Janowym Turnieju Literackim II miejsce zajęła Aniela Czuma (SP 66, nauczyciel pani Renata Zaborowska) a wyróżnienie otrzymała Natalia Czuma (ZPOSM im. Grażyny Bacewicz, nauczyciel pani Halina Domżał). Z kolei w VIII Konkursie Recytatorskim Twórczości x. Jana Twardowskiego wyróżnienia otrzymały: Joanna i Jadwiga Ustaszewskie (SP 66, nauczyciel pani Renata Zaborowska) oraz Aniela Czuma i Natalia Czuma.

Drukuj E-mail

Włochowskie szkoły podstawowe sporym sukcesem zakończyły bieżący rok szkolny. Z nieoficjalnych danych można wnosić, że wyniki 4 na 5 szkół przewyższają aktualny statystyczny wynik szkoły.

Czytaj więcej: sukcesy...

Drukuj E-mail

Blisko 7 lat minęło od czasu, gdy władze Warszawy sprezentowały spółce TBS Praga Południe rynek między ulicami Chrościckiego, Rybnicką i Łuczek. Mimo, że decyzja ta wywołała spore kontrowersje do dziś nikt nie wyjaśnił publicznie dlaczego i przez kogo została podjęta. Na spotkaniach z mieszkańcami włochowscy radni PiS insynuowalii, że centrum Nowych Włoch padło ofiarą tajemniczego układu tworzonego przez Platformę Obywatelską. Jeszcze w tym roku (2013) tego typu sugestie mieszkańcy powtarzali na spotkaniu w kontekście - słusznych zresztą - zarzutów przeciw nielogicznemu rozplanowaniu przestrzeni miejskiej.Dawny Rynek Włoch

Uważna analiza przebiegu zdarzeń prowadzi do zaskakującej konkluzji, że kluczową decyzję o przekazaniu spółce centrum Nowych Włoch nie podjął żaden sympatyk PO lecz lider PiS Jarosław Kaczyński, działający za pośrednictwem swoich pełnomocników.

Taki nieoczekiwany wniosek wypływa z zachowanej dokumentacji. Ostateczna decyzja o przekazaniu miejskiej nieruchomości zawarta jest w akcie notarialnym nr 4894/2006 sporządzonym 30 października 2006 r. przez notariusza Barbarę Bąbkę. W umowie tej dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Eryk Pyra przenosi na rzecz Spółki TBS Praga Południe własność opisanej w §1 tego aktu niezabudowanej nieruchomości - działki gruntu położonej w m. st. Warszawie, dzielnica Włochy, przy ulicy Chrościckiego nr 16/18.

Dyrektor Pyra nie mógłby - rzecz jasna - sprezentować komukolwiek nawet miejskiej płytki chodnikowej gdyby nie został wyposażony w pełnomocnictwa, a także (jak to miało tutaj miejsce) nawet instrukcje i pisemne polecenia służbowe nakazujące wprowadzenie włochowskiego rynku aportem do spółki TBS. Ponieważ stanowisko Prezydenta Warszawy nie było wówczas obsadzone - ze względu na wybór Lecha Kaczyńskiego na Prezydenta RP - mocodawcą Eryka Pyry był pełnomocnik Kazimierz Marcinkiewicz (PiS), którego z kolei mocodawcą był ówczesny premier Jarosław Kaczyński (PiS).

Naiwnością byłoby mniemać, że kierownictwo PiS nie wiedziało ku czemu zmierzają manewry wokół włochowskiego rynku. Warto zwrócić uwagę, że akt notarialny podpisany został w ostatniej chwili - 13 dni przed wyborami samorządowymi - gdy wiadomość o sprezentowaniu włochowskiego rynku raczej nie mogła już trafić do wyborców a władze PiS zdawały sobie sprawę z utraty poparcia mieszkańców Warszawy i z bliskiej perspektywy oddania rządów w stolicy Polski. Z drugiej strony trudno byłoby podejrzewać Prezesa PiS o zamiar pozyskania mieszkania we Włochach.

Żeby zrozumieć finał wydarzeń trzeba się cofnąć w czasie. Plan bezpłatnego oddania spółce placu pojawia się w dokumentach po raz pierwszy 18 kwietnia 2004 r. w uchwale Zarządu Dzielnicy podpisanej przez ówczesnego Burmistrza Włoch Elżbietę Paziewską (PiS). Zarząd wyraził w niej chęć przekazania gruntu aportem do spółki prawa handlowego w celu zaspakajania potrzeb mieszkańców dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Uchwała nie precyzuje listy osób, których potrzeby zostaną zaspokojone, choć oczywiste jest, że nie każdy potrzebujący otrzyma tak atrakcyjny lokal i że clou całej idei kryje lista szczęśliwców przewidzianych do uwłaszczenia na mieniu miejskim.

Kolejny ważny krok wykonała 9 grudnia 2005 r.  Rada m. st. Warszawy, zdominowana wówczas przez Prawo i Sprawiedliwość. W podpisanej przez przewodniczącego Rady Witolda Kołodziejskiego (PiS) uchwale wyrażona została zgoda na przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. ks. J. Chrościckiego 16/18.

O ile uchwała Zarządu Dzielnicy stanowiła tylko rodzaj politycznego żądania i poparcia dla pewnej inicjatywy to już uchwała Rady miasta rodziła skutki prawne - zezwalała Prezydentowi Warszawy Lechowi Kaczyńskiemu na wyzbycie się nieruchomości. Zachowana dokumentacja nie pozostawia więc żadnej wątpliwości, że nie tylko inicjatywa budowy płynęła z grona samorządowców PiS. Z tego samego środowiska pochodziła większość w Radzie Warszawy niezbędna do zrealizowania obmyślonego planu.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że radni PiS od lat zapewniają o swojej niezłomnej woli zachowania pierwotnego charakteru Włoch, co należy uznać za oczywistą fantazję w świetle uporczywego popierania budowy wielkiego gmaszyska w centrum miasta-ogrodu.

Jak jasno wynika z zachowanej dokumentacji opowiadania o tajemniczym układzie nie mają pokrycia w faktach. Inicjatywa przekazania spółce TBS centralnego placu we Włochach musiała wypłynąć od włochowskich radnych PiS. Także wszystkie kluczowe decyzje w tej sprawie podejmowali samorządowcy PiS. Wskazywanie na tajemnicze siły jest więc tylko zabiegiem socjotechnicznym zmierzającym do przerzucenia na innych odpowiedzialności politycznej za własne decyzje. W nadziei, że ciemny lud to kupi.

Post scriptum

Dzięki wpompowanym przez miasto dziesiątkom milionów złotych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. istnieje nadal, wprawdzie pod nową nazwą ale z tym samym co przed laty prezesem. Należące do podatników miliony zapewne rozeszły się już na prawa osób prywatnych. Jednym z członków Rady Nadzorczej spółki jest kolega radnych PiS ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

[Skomentuj]

CLIX Liceum Ogolnoksztalcace im. Krola Jana III Sobieskiego

CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
 • Ważna informacja dla Kandydatów
  15 czerwiec 2022
  Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 wnioski o przyjęcie do naszej szkoły (w wersji papierowej) będą przyjmowane w godz. 8:00 - 16:00 w gabinecie administracji na I piętrze.
 • Święto Konstytucji 3-ego Maja!
  03 maj 2022
  3.05.2022 Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez uczniów klasy pierszej, z którego dowiecie się o najważniejszych wydarzeniach związanych z uchwaleniem Konstytucji 3-ego Maja. Montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Konstytucji 3-ego Maja
 1. Strona www.wlochy.waw.pl publikowana jest przez Klub Miłośników Włoch.
 2. Każdy może umieszczać na stronie www.wlochy.waw.pl swoje artykuły, jeśli tożsamość autora będzie znana administracji tej strony i jeśli autor nie narusza swoją publikacją obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych innych osób.
 3. Publikacje naruszające obowiązujące prawo lub bezprawnie naruszające dobra osobiste innych osób będą usuwane bezzwłocznie po zawiadomieniu administratora tej strony na adres webmaster@wlochy.waw.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 8628418.
 4. Ponadto administracja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej publikacji bez wyjaśnienia.
 5. Przez fakt publikacji na tej stronie autor wyraża zgodę na zrekompensowanie wszelkich skutków swojej publikacji wydawcy tej strony oraz zrzeka się majątkowych praw autorskich w zakresie obejmującym publikację na tej stronie.