Text Size
niedziela, styczeń 26, 2020

www.wlochy.waw.pl

kpiny z prawa i staruszki

Drukuj E-mail

Na kolejnej sesji, 8 maja Rada Dzielnicy Włochy rozpatrzyła sprawozdania z działalności ZGN i OPS oraz wniosła drobne poprawki do budżetu Dzielnicy. Negatywnie zaopiniowano projekt nazwania ulicy Nowolazurowej ulicą 4 Czerwca 1989 oraz - rzekomo - pozytywnie zaopiniowano nazwanie ronda imieniem bliżej nieznanej hrabiny Marii Tarnowskiej. Wątpliwości w tej ostatniej sprawie budzi fakt, że pomysł taki poparło tylko 8 na 21 radnych, co jednak nie przeszkodziło przewodniczącemu Rady gromko stwierdzić, że Rada pozytywnie zaopiniowała projekt. Ogłoszenie to wydaje się być jedynie pozaprawnym popisem hucpiarstwa (Statut nie przewiduje łącznego alternatywnego głosowania nad dwoma projektami uchwał), nie takie jednak naruszenia prawa skutecznie przechodziły we władzach Dzielnicy.

Poważniejsze wątpliwości wybuchły wokół rozpatrzenia skargi pani Anny Z. mieszkanki Włoch na działania Zarządu Dzielnicy. Jak się najpierw okazało, Skarżąca nie została zaproszona na posiedzenie Rady. Mimo sprzeciwu radnych PO wobec "zaocznego" procedowania w nieobecności osoby zainteresowanej, radni koalicji PiS/WDW nie wahali się wprowadzić skargi do porządku obrad. Skarżąca od 2003 roku ubiega się o przydział mieszkania z zasobów komunalnych. Obecnie - jak twierdzi - pomieszkuje w piwnicach i na strychach w skrajnie trudnych warunkach, gdzie znosić musi różne dolegliwości, m.in. ataki robaków. Zarządowi Dzielnicy zarzucała kilkunastoletnie pomijanie w kolejce przydziału lokalu.

Skarga ta była oczywiście zasadna bowiem Skarżąca faktycznie od wielu lat pomijana była w kolejce przydziału mieszkania. Koalicja PiS/WDW konsekwentnie przydziela mieszkania, a nawet całe kamienice, z naruszeniem przepisów i kolejności, promując własne rodziny i znajomych czy nagradzając partyjnych towarzyszy. Wobec oczywistej zasadności skargi radni PiS postanowili zadrwić ze starszej kobiety, udając, że skarga dotyczy czegoś zupełnie innego (uchwały Zarządu z 2011 r. o skreśleniu z listy). Uwaga radnych PO, że rozpatrywana jest inna skarga niż faktycznie złożono została zignorowana. Następnie radni PiS/SLD/WDW "twórczo zinterpretowaną" skargę uznali za bezzasadną. Tego typu działania trudno uznać za coś innego niż kpiny ze starszej kobiety nie potrafiącej sformułować swoje stanowisko w slangu prawniczym.

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości powtarza od lata mantry o swojej wrażliwości społecznej, tymczasem włochowscy radni PiS w bieżącej kadencji zawsze zgodnie głosowali przeciwko mieszkańcom skarżącym się na nieprawidłowe działania władz miejskich.

W trakcie procedowania okazało się ponadto, że projekt uchwały przygotowany przez Komisję Rewizyjną Rady w pokoju nr 225 został zmieniony podczas przenoszenia do sali obrad nr 205. W tej sytuacji padło pytanie kto jest naprawdę autorem projektu i czy osoba ta na pewno ma prawo do inicjatywy uchwałodawczej w Radzie Dzielnicy. Radni PiS/WDW kategorycznie odmówili wyjaśnienia tej okoliczności. Jak się okazało w kuluarach, pierwotny projekt uchwały faktycznie przerobił (nadzorowany przez Burmistrza z PiS) Wydział Obsługi Rady, który - oczywiście - nigdy nie miał, nie ma i mieć nie będzie prawa do żadnej inicjatywy uchwałodawczej. Hucpiarstwo i groteska na sali Rady Dzielnicy Włochy dały wszystkim przedsmak ewentualnych rządów "Prawa" i Sprawiedliwości w państwie.

Tradycyjnie padły też pytania o zakończenie budowy przedszkola na Ryżowej oraz sytuację rodziców, którzy zgłosili dzieci do tego przedszkola. Tradycyjnie Zarząd nie potrafił odpowiedzieć na pytania. Koalicja PiS/WDW tak pochłonięta jest dziwnymi interesami na mieniu komunalnym, że najzwyczajniej nie ma czasu na dopilnowanie miejskich inwestycji.

[Skomentuj]

CLIX Liceum Ogolnoksztalcace im. Krola Jana III Sobieskiego

 • Erasmus+ Wizyta szkół partnerskich 2 - 6 grudnia 2019
  17 grudzień 2019
  Już od września 2019 rozpoczęliśmy w CLIX liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie, w dzielnicy Włochy, realizację projektu Erasmus+ pt.:”European future is job shadowing”. Jest to wymiana międzynarodowa w ramach akcji KA2 – partnerstwo szkół. W dniach 2 – 6 grudnia br. liceum przy Solipskiej gościło młodzież i nauczycieli z Francji, Hiszpanii, Węgier, Włoch i Turcji. Celem wizyty było poznawanie metod i form pracy polskiej szkoły średniej, a działo się to przy okazji wspólnej realizacji tematu przewodniego, jakim było funkcjonowanie kobiet na rynku pracy.
 • 101. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości
  27 listopad 2019
  9 listopada 2019 odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji odzyskania przez nasz kraj NIepodległości. Uczniowie przygotowali wspaniałą, podniosłą część artystyczną pod kierunkiem p. Doroty Michasik - Stępniak, Wystąpił również zespół wokalny prowadzony przez p. Ewę Jarocką - Sadowską, który wykonał pieśni patriotyczne m. in. "My pierwsza brygada", "Piechota, ta szara piechota", czy "Uwięziony ptak". W przygotowanie uroczystości szczególnie zaangażowali się uczniowie klasy 1g (humanistycznej) oraz klasy drugie. Podziękowania należą się również p. Grzegorzowi Rostkowskiemu oraz p. Pawłowi Jaroszowi. 👏
 1. Strona www.wlochy.waw.pl publikowana jest przez Klub Miłośników Włoch.
 2. Każdy może umieszczać na stronie www.wlochy.waw.pl swoje artykuły, jeśli tożsamość autora będzie znana administracji tej strony i jeśli autor nie narusza swoją publikacją obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych innych osób.
 3. Publikacje naruszające obowiązujące prawo lub bezprawnie naruszające dobra osobiste innych osób będą usuwane bezzwłocznie po zawiadomieniu administratora tej strony na adres webmaster@wlochy.waw.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 8628418.
 4. Ponadto administracja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej publikacji bez wyjaśnienia.
 5. Przez fakt publikacji na tej stronie autor wyraża zgodę na zrekompensowanie wszelkich skutków swojej publikacji wydawcy tej strony oraz zrzeka się majątkowych praw autorskich w zakresie obejmującym publikację na tej stronie.