Text Size
środa, czerwiec 16, 2021

www.wlochy.waw.pl

SPÓR O PRYWATYZACJĘ

Drukuj E-mail

Spór o dziwne prywatyzacje we Włochach zdominował ostatnią sesję Rady Dzielnicy. W toku dyskusji nad rozpatrzeniem skargi mieszkańców zabytkowego budynku przy ulicy Potrzebnej 9 ujawnione zostały oryginały dokumentów urzędowych potwierdzających, że budowniczym i właścicielem nieruchomości przy Potrzebnej 9 był Władysław Puławski, po którym - na skutek odrzucenia spadku w 1961 roku - budynek z działką odziedziczył Skarb Państwa. Fakty te potwierdzał także szereg innych dokumentów oraz świadków pamiętających zmarłego.

 

Potrzebna 9

Radni koalicji PiS/SLD/WDW "poszli w zaparte" i wbrew faktom twierdzili, że nieruchomość ta należała do rodziny Koelichenów. Nie przejmując się brakiem dowodów na swoje dziwne teorie, snuli skomplikowane wątpliwości prawne prowadzące ku nieznanym konkluzjom. Całkowicie zignorowano także informacje, że po przejęciu nieruchomości Skarbu Państwa potomkowie Koelichenów zyskali tylko 20% nieruchomości przy Potrzebnej 9, natomiast pozostałymi 80% faktycznie podzieliło się tajemnicze małżeństwo Wioletty i Piotra L. ze wsi Tworzyjanki oraz niejaki Filip K. z Krakowa. Żadna z tych osób nie jest spokrewniona z Władysławem Puławskim i żadna z tych osób nie jest w stanie niczym poprzeć swoich roszczeń do tej kamienicy. Okazało się także, że przynajmniej jedna z tych osób przewija się podczas przejmowania innych włochowskich nieruchomości Skarbu Państwa.

W reakcji na ujawnianie nowych niepokojących okoliczności prywatyzacji radni PiS/SLD/WDW zamknęli dyskusję i przeprowadzili głosowanie. Przeciwko skardze mieszkańców zagłosowali zgodnie radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej a także większość radnych Wspólnoty Dzielnicy Włochy. Przedmiotu głosowania najwyraźniej nie zrozumiał radny PiS Janusz Wojdalski. Początkowo twierdził on (pisemnie!), że kamienicę przy Potrzebnej 9 bezpłatnie oddano w wyniku przestępstwa, a nie tylko zaniedbania. W trakcie głosowania radny Wojdalski niespodziewanie zrobił voltę, zmienił zdanie i głosując przeciw skardze opowiedział się za tezą, że proces prywatyzacji nieruchomości przebiegł prawidłowo. Ze względu na brak rozstrzygnięcia Rada Dzielnicy ponownie obradować będzie nad skargą na następnej sesji.

Ciekawy przykład relatywizowania prawdy w zależności od adresata wypowiedzi.

Radny PiS w piśmie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota: Z posiadanych materiałów wynika że w roku 1931 wymieniona nieruchomość była własnością Władysława Puławskiego (ojca Pana ######## ###########). W roku 1961 Władysław Puławski zmarł, po czym Pan ######## ########### zrzekł się spadku.

Ten sam radny PiS na sesji Rady Warszawy: wszystkie informacje jakie tam są niezbędne, takie jakie pan Burmistrz tutaj również posiada, świadczą, że budynek ten jeszcze przed wojną należał do rodziny, która była właścicielem dóbr Włochy [czyli Koelichenów].

Równie dziwnym wynikiem głosowania zakończyły się obrady nad budżetem dzielnicy Włochy przygotowanym przez koalicję PiS/SLD/WDW. Najwyraźniej po 10 latach pękła ideowa jedność lewicowej koalicji ponieważ - niespodziewanie - Rada Dzielnicy negatywnie zaopiniowała przygotowany przez Zarząd załącznik. Zgodnie poparto natomiast projekt nazwania nowego węzła komunikacyjnego Rondem Jasnogórskim. Ci sami radni, którzy popierali własnymi głosami podejrzany proces prywatyzacji, godzinę później przydali sobie pobożności głosując za użyciem nazwy ważnej dla życia religijnego i patriotycznego.

[Skomentuj]

CLIX Liceum Ogolnoksztalcace im. Krola Jana III Sobieskiego

CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
 • Dyżury specjalistów dla rodziców
  21 maj 2021
  Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy dyżur psychologa i pedagoga dla rodziców potrzebujących wsparcia, rozmowy lub innej formy pomocy. Terminy: 25.05.21 (wtorek) w godz. 16:00 - 18:00 psycholog 02.06.21 (środa) w godz. 16:00 - 18:00 pedagog Na spotkanie należy zapisać się dzwoniąc pod numer 22 863 77 87.
 • Komunikat - przypadki wścieklizny
  21 maj 2021
  Kolejne przypadki wścieklizny u lisów wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego Plakat z informacją 13 maja br. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 18. przypadku wścieklizny u lisa na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Przypadek ten stwierdzono powiecie otwockim - w miejscowości Zabieżki/Augustówka, gm. Kołbiel. W dniach 14 – 21 maja planowane jest przeprowadzenie szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących w strefie ochronnej. Na terenie Mazowsza pojawia się coraz więcej przypadków wścieklizny u lisów. Przypominam, że to bardzo groźna i prawie zawsze śmiertelna choroba. Dlatego apeluję o szczególną ostrożność, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami oraz o przestrzeganie zakazów i nakazów obowiązujących na terenach zagrożonych wścieklizną. Proszę również pamiętać o bezpieczeństwie naszych zwierząt; szczepienie psów jest obowiązkowe, ale zaleca się szczepić również koty - powiedział Wojewoda Mazowiecki.
 1. Strona www.wlochy.waw.pl publikowana jest przez Klub Miłośników Włoch.
 2. Każdy może umieszczać na stronie www.wlochy.waw.pl swoje artykuły, jeśli tożsamość autora będzie znana administracji tej strony i jeśli autor nie narusza swoją publikacją obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych innych osób.
 3. Publikacje naruszające obowiązujące prawo lub bezprawnie naruszające dobra osobiste innych osób będą usuwane bezzwłocznie po zawiadomieniu administratora tej strony na adres webmaster@wlochy.waw.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 8628418.
 4. Ponadto administracja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej publikacji bez wyjaśnienia.
 5. Przez fakt publikacji na tej stronie autor wyraża zgodę na zrekompensowanie wszelkich skutków swojej publikacji wydawcy tej strony oraz zrzeka się majątkowych praw autorskich w zakresie obejmującym publikację na tej stronie.