Text Size
środa, październik 22, 2014

www.wlochy.waw.pl

Zmieniamy Warszawę

sprawy różne

Krzysztof Czuma

Email

articulos

Krzysztof CzumaPorządek obrad Rady Dzielnicy Włochy 17 X 2014 r. zawierał najważniejszą w roku decyzję o przyjęciu budżetu Dzielnicy na rok 2015. Przedstawiona przez Zarząd Dzielnicy propozycja wydania ponad 120 milionów złotych została negatywnie zaopiniowana przez wszystkich obecnych radnych, nie tylko opozycji ale, o dziwo, także rządzącej koalicji PiS/SLD/WDW. Z głosowania wynikało więc, że żaden radny nie ufa Zarządowi Dzielnicy, lub że Zarząd Dzielnicy nie skonsultował projektu wydatków z żadnym klubem. Tak czy owak następnym krokiem powinno być odwołanie Zarządu ale - co równie dziwne - wniosku takiego nikt nie złożył.

Tajemnicza sytuacja na sali obrad zdaje się sugerować, że jednak jacyś radni PiS/WDW zakulisowo zgodnie podzielili publiczne pieniądze ale za ten podział nikt, w tym także "dzielący", nie chce wziąć odpowiedzialności przed mieszkańcami. W ten sposób radni PiS będą mogli czarować wyborców, że budżet Dzielnicy ułożyły krasnoludki, a nie wybrany głosami PiS/WDW Zarząd.

Czytaj więcej: sprawy...

wybory

Krzysztof Czuma

Email

articulos

Platforma Obywatelska16 listopada ponownie wybierzemy Radę Dzielnicy Włochy, Radę Warszawy, Prezydenta Warszawy i Sejmik Mazowiecki. Całe Włochy podzielone są na trzy okręgi wyborcze. Z listy Platformy Obywatelskiej w poszczególnych okręgach o 21 mandatów ubiegać się będzie 25 mieszkańców Włoch.

okręg I okręg II okręg III
Nowe i Stare Włochy Stare Włochy i Niskie Okęcie Wysokie Okęcie
 1. Krzysztof Czuma
 2. Sylwia Ciekańska
 3. Halina Berłowska
 4. Przemysław Wysocki
 5. Ireneusz Skubis
 6. Lena Modzelewska
 7. Mariusz Czapla
 8. Melania Idaczyk
 9. Rafał Szabała-Chełmiński
 10. Jacek Jopowicz
 1. Cezary Sobociński
 2. Robert Lasota
 3. Beata Kozakiewicz
 4. Marcin Woźnicki
 5. Joanna Laprus-Mikulska
 6. Luiza Podedworny
 1. Elżbieta Kułakowska
 2. Sławomir Sosnowski
 3. Małgorzata Brzózka
 4. Krzysztof Golachowski
 5. Joanna Zwierzchowska
 6. Bogusława Parowicz-Kulczuga
 7. Agata Michalska
 8. Mahbub Siddique-Olesiejuk
 9. Maciej Iwański

 

W demokratycznym państwie samorządowcy nie mogą działać bez poparcia wyborców. Politycy nie popierani przez mieszkańców zastępowani są przez polityków popieranych. Ci zaś sprawują władzę kierując się własnymi przekonaniami i systemem wartości. Taka jest istota demokratycznego sposobu rządzenia.

Prosimy Państwa przede wszystkim o poparcie nas głosem w dniu wyborów. Może to zrobić każda osoba wpisana do rejestru wyborców Dzielnicy Włochy (pojęcie to wyjaśnione jest niżej).

Bardzo ważnym elementem wyborów jest kampania, w toku której kandydaci i komitety wyborczej przedstawiają mieszkańcom swoje stanowisko i plany. Nie będziemy w stanie uczynić tego bez Państwa pomocy. Każdego, kto chciałby nas w jakiejkolwiek formie wesprzeć w kampanii prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Czytaj więcej: wybory

oceny

Krzysztof Czuma

Email

articulos

Krzysztof Czuma

Latem 2013 roku zdarzyło mi się wysłuchać dyskusję grupy absolwentów Szkoły Podstawowej nr 66 emocjonalnie krytykujących oceny wystawiane przez Szkołę na świadectwie. Intrygującą cechą tej debaty był fakt, że młodzi malkontenci nie twierdzili, że zostali za nisko sklasyfikowanii, ale że w ostatnim momencie wybranym uczniom sztucznie zawyżono oceny (nawet o 2 stopnie!). Źródłem oburzenia i poczucia krzywdy było więc dopiero zestawienie oceny własnych umiejętności i wiedzy z oceną i wiedzą owej grupki  wybrańców, do których żadne z niezadowolonych dzieci nie miało szczęścia należeć.

DYGRESJA
W związku z licznymi emailami i telefonami, które otrzymałem po opublikowaniu tego artykułu, przed jego dalszą lekturą uprzedzam wszystkich niezbyt uważnych Czytelników, że artykuł nie krytykuje ani nauczycieli ani Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 66. Artykuł krytycznie ocenia niektóre działanie Dyrektora Szkoły.

Jeszcze 15 lat temu trudno byłoby w jakikolwiek zobiektywizowany sposób zweryfikować tego rodzaju zarzuty. Tak się jednak szczęśliwie zdarzyło, że od kilkunastu lat wszystkie dzieci po 6. klasie oceniane są nie tylko przez szkoły ale odrębnie przez organ zewnętrzny – Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przy czym ocena CKE ma charakter bardzo zobiektywizowany. Egzaminatorzy nie wiedzą komu wystawiają oceny, mają bowiem przed oczami tylko sprawdzian i automatycznie wygenerowany kod ucznia. Jeśli więc Szkoła rzeczywiście dopuszcza się takich nadużyć jak twierdzili uczniowie, to powinny one ujawnić się w toku analizy statystycznej jako znaczne różnice między oceną Szkoły a oceną CKE.Szkoła Podstawowa nr 66 Warszawa Włochy

Zwróciłem się więc uprzejmymi pismami do dyrektorów wszystkich pięciu szkół podstawowych we Włochach z prośbą o udostępnienie mi ocen uczniów wystawionych przez szkoły oraz ocen wystawionych przez CKE. Dyrektorzy czterech szkół natychmiast udostępnili wnioskowane dane. Zapewne całkowicie przypadkowo odmowę otrzymałem akurat ze SP 66 na ulicy Przepiórki. Tym razem nie bawiąc się w przesadne grzeczności wezwałem Dyrektora Szkoły do bezzwłocznego udostępnienia informacji powołując się na przepisy administracyjne i karne za nie wykonywanie obowiązków kierownika placówki publicznej. Mocniejsze argumenty i i brak uprzejmości okazały się być skuteczniejsze, co dobitnie dowodzi, że grzeczność nie popłaca ze wszystkimi urzędnikami.

Czytaj więcej: oceny

wiezowce i kamienice

Krzysztof Czuma

Email

articulos

Kolejna sesja Rady Dzielnicy Włochy (30 IX) poświęcona została kolejnym dziwnym interesom prowadzonym przez koalicję PiS/SLD/WDW. Podczas ustalania porządku obrad, na prośbę przybyłych mieszkańców, zaproponowałem dodanie punktu: Informacja Zarządu na temat prywatyzacji budynku przy ulicy Techników 29. Wniosek przepadł dzięki zgodnemu sprzeciwowi radnych PiS i SLD oraz większości radnych WDW (głosy wstrzymujące przy ustalaniu porządku obrad liczone są jak głosy "przeciw"). Rzetelność nakazuje wspomnieć, że - jak zwykle w takiej kłopotliwej sytuacji -  radny Janusz W. tylko do połowy podniósł rękę za pogonieniem mieszkańców. Ponieważ przepisy nie przewidują czegoś takiego jak "pół głosu przeciw" więc także i owo pół-podniesienie ręki sekretarz Rady policzył jako cały głos "przeciw". Ostatecznie nowe wyczyny Zarządu jednak zostały częściowo przedyskutowane w punkcie "Sprawy różne" (o czym niżej).

Czytaj więcej: wiezowce...

Stowarzyszenie

Luiza Podedworny

Email

articulos

Zbankrutowana władza komunistyczna pozostawiła po swoich rządach tysiące ludzi przymusowo żyjących w domach o niewyjaśnionych prawach własności. Do znacznej części z tych nieruchomości roszczenia zgłosiły rozmaite osoby, w tym byli właściciele skrzywdzeni przez PRL ale także przestępcy, nie mający na poparcie swojej chciwości niczego, poza dobrymi stosunkami łączącymi je z władzami samorządowymi.
Mieszkańcy kamienic zagrożonych „prywatyzacją” znaleźli się w ten sposób w sytuacji śmiertelnego zagrożenia. Jeśli kamienica zwracana jest potomkom dawnych kamieniczników mogą liczyć na cywilizowane potraktowanie przez ludzi wyznających przedwojenny etos i normy traktowania lokatorów, a czasem nawet umowy zawarte przed 1939 rokiem. Jeśli kamienice przejmą mafie czyścicieli, lokatorzy muszą się liczyć z najdzikszymi prześladowaniami i koniecznością obrony przed presją prawną, psychiczną i fizyczną.

Czytaj więcej: Stowarzysz...

gorzej dzieciom - lepiej developerom

Krzysztof Czuma

Email

articulos

Kolejna sesja Rady Dzielnicy Włochy - jak zwykle - obfitowała w podejrzane decyzje i tragikomiczne sceny. W pierwszej kolejności radni zajęli się zaopiniowaniem planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starych Włoch na północ od ulicy Chrobrego. Mimo całkowitej zgody, co do negatywnej oceny projektu planu, doszło do dwugodzinnego zamieszania wokół uzasadnienia projektu. Na początku obrad okazało się bowiem, że przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury radny Roman Gembarzewski (WDW) nie przygotował wniosku z projektami poprawek uchwały, które nota bene zostały wcześniej przegłosowane przez tę Komisję. W trakcie zarządzonej 15 minutowej przerwy przewodniczący Gembarzewski na przemian wpatrywał się w blat stołu i oddawał plotkom. W efekcie po 20 minutach przerwy Rada stała dokładnie w tym samym punkcie co przed przerwą.

Czytaj więcej: gorzej...

Strona 1 z 6

Wybory Samorządowe
16 listopada 2014 r.
 1. Strona www.wlochy.waw.pl publikowana jest przez Klub Miłośników Włoch.
 2. Każdy może umieszczać na stronie www.wlochy.waw.pl swoje artykuły, jeśli tożsamość autora będzie znana administracji tej strony i jeśli autor nie narusza swoją publikacją obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych innych osób.
 3. Publikacje naruszające obowiązujące prawo lub bezprawnie naruszające dobra osobiste innych osób będą usuwane bezzwłocznie po zawiadomieniu administratora tej strony na adres webmaster@wlochy.waw.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 8628418.
 4. Ponadto administracja strony zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej publikacji bez wyjaśnienia.
 5. Przez fakt publikacji na tej stronie autor wyraża zgodę na zrekompensowanie wszelkich skutków swojej publikacji wydawcy tej strony oraz zrzeka się majątkowych praw autorskich w zakresie obejmującym publikację na tej stronie.